Nội dung pháp lý

Chào mừng Quý khách đến với Vinhomes Online - https://online.vinhomes.vn, Sàn giao dịch thương mại điện tử về Bất động sản của Vinhomes. Vinhomes Online được thiết lập và sở hữu bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia (“Công ty Hoàng Gia”), một thành viên của Công ty Cổ phần Vinhomes, trực thuộc Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Vingroup”).

Trước khi sử dụng, tạo tài khoản, ký kết hợp đồng và thực hiện giao dịch trên Vinhomes Online, xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện dưới đây, sau đây gọi là ("Điều khoản và Điều kiện"). Xin lưu ý rằng khi Quý khách truy cập, sử dụng, tạo tài khoản, ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch trên Vinhomes Online, có nghĩa là Quý khách đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung và loại bỏ các Điều khoản và Điều kiện này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện này được đăng tải, nếu Quý khách tiếp tục truy cập sử dụng, tạo tài khoản, ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch Vinhomes Online, có nghĩa là Quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

1. Tài khoản Vinhomes Online

 1.1. Khi đăng ký tài khoản, Quý khách phải đáp ứng các điều kiện nêu tại Mục 2.1 dưới đây. Quý khách có thể chọn tạo một tài khoản và cung cấp thông tin nhất định, bao gồm địa chỉ Email hợp lệ và mật khẩu. Quý khách sẽ phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Quý Khách không được sử dụng địa chỉ email giả mạo, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc đánh lừa về nguồn gốc của thẻ hoặc nội dung khác. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên Vinhomes Online. Hơn nữa, Quý khách phải thông báo cho Vinhomes Online biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Quý Khách không tuân thủ quy định, hướng dẫn của chúng tôi. Bằng cách cung cấp thông tin của mình, Quý khách đồng ý cho chúng tôi liên hệ với Quý khách về mối quan tâm của Quý khách đối với chúng tôi hoặc qua Email, điện thoại hoặc thông qua bất kỳ thông tin liên hệ nào khác mà Quý khách đã chọn để cung cấp.

 1.2. Vinhomes Online bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở tài khoản hoặc các truy cập của Quý khách tới Vinhomes Online hoặc dịch vụ với bất kỳ lý do nào.

 1.3. Quý khách có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo đến Vinhomes Online qua Email/Hotline hỗ trợ tại đây. Bất kể việc xóa tài khoản như vậy, Quý khách vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa). Khi đó, theo điều khoản sử dụng, Quý khách phải liên hệ với Vinhomes Online sau khi hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Vinhomes Online không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào của Quý Khách liên quan đến mục này.

 1.4. Vinhomes Online sẽ có quyền tạm khóa hoặc đóng Tài Khoản mà không cần bất cứ thông báo và/hoặc chấp thuận trước của Quý Khách trong các trường hợp sau:

  1.4.1. Theo yêu cầu đóng Tài Khoản của Quý Khách và Quý Khách đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến Tài Khoản.

  1.4.2. Khi Quý Khách là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết, hoặc bị tuyên bố là đã chết hoặc bị tuyên bố mất tích.

  1.4.3. Khi Quý Khách là tổ chức giải thể hoặc chấm dứt hoạt động dưới bất cứ hình thức nào.

  1.4.4. Vinhomes Online phát hiện Tài Khoản được mở vi phạm các quy định pháp luật, quy trình, hướng dẫn của Vinhomes Online.

  1.4.5. Trường hợp bị lộ các thông tin bảo mật, thông tin xác thực, định danh của Quý Khách, Quý Khách phải ngay lập tức thông báo cho Vinhomes Online và thực hiện các thủ tục cần thiết để được hỗ trợ tạm ngừng/tạm khóa Tài Khoản. Trường hợp không thông báo hoặc không thông báo kịp thời, Quý Khách sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh.

2. Giao dịch trên Vinhomes Online

 2.1. Quý Khách tham gia giao dịch và/hoặc ký kết các hợp đồng/thỏa thuận trên Vinhomes Online bao gồm:

  2.1.1. Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện các giao dịch trên Vinhomes Online.

    a. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có thêm giấy tờ theo quy định sau:

 • Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;
 • Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

    b. Đối với cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

  2.1.2. Tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  2.1.3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

 2.2. Vinhomes Online cố gắng chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, Vinhomes Online không đảm bảo rằng các mô tả sản phẩm hoặc nội dung khác của bất kỳ dịch vụ nào là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện tại hoặc không có lỗi. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra giá niêm yết, tuy nhiên, chúng tôi không thể xác nhận giá của một mặt hàng cho đến khi Quý Khách đặt hàng. Trường hợp phát hiện sai sót, chúng tôi sẽ liên hệ với Quý Khách để làm rõ hoặc hủy đơn đặt hàng của Quý Khách và thông báo cho Quý Khách về việc hủy đơn đặt hàng đó.

 2.3. Ngoài các trường hợp khác được nêu trong các quy định của Vinhomes Online được đăng tải trên website và các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết khác, Vinhomes Online có quyền hủy đơn hàng đã được xác nhận trong một số trường hợp sau đây:

  2.3.1. Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) trong quá trình thực hiện giao dịch của Vinhomes Online.

  2.3.2. Quý Khách không đáp ứng điều kiện tham gia giao dịch và/hoặc cố tình cung cấp thông tin không chính xác trong quá trình thực hiện giao dịch.

  2.3.3. Vi phạm các quy định của các quy định của Vinhomes Online được đăng tải trên website.

  2.3.4. Khi Vinhomes Online không liên hệ được với Quý khách từ ba (03) lần trở lên trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu thanh toán cọc.

3. Trao Đổi Và Giao Dịch Bằng Phương Thức Điện Tử

Khi Quý Khách thực hiện đồng ý, xác nhận (thông qua việc bấm các nút lệnh), sử dụng Dịch Vụ hoặc gửi e-mail, tin nhắn văn bản và các thông tin liên lạc khác từ máy tính để bàn hoặc thiết bị di động của Quý Khách cho chúng tôi, Quý Khách có thể liên lạc với chúng tôi bằng điện tử. Quý Khách đồng ý nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi bằng điện tử, chẳng hạn như e-mail, văn bản, thông báo di động hoặc thông báo và tin nhắn trên website này hoặc thông qua các Dịch Vụ khác, chẳng hạn như trung tâm tin nhắn của chúng tôi và Quý Khách có thể giữ lại bản sao của các thông tin liên lạc này cho hồ sơ của mình. Quý Khách đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho Quý Khách bằng điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về hình thức liên lạc và giao dịch đó phải bằng văn bản.

4. Bản Quyền: Tất cả nội dung được bao gồm hoặc cung cấp thông qua bất kỳ Dịch Vụ nào, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng nút, hình ảnh, clip âm thanh, tải xuống kỹ thuật số, tổng hợp dữ liệu và phần mềm là tài sản của Vinhomes Online hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó.

5. Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các website của các công ty liên kết và một số doanh nghiệp khác. Nếu Quý Khách mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi các doanh nghiệp hoặc cá nhân này, Quý Khách đang mua trực tiếp từ các bên thứ ba đó, không phải từ Vinhomes Online. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá và chúng tôi không đảm bảo, các dịch vụ của bất kỳ doanh nghiệp hoặc cá nhân nào trong số này (bao gồm cả nội dung của website của họ). Vinhomes Online không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm nào đối với các hành động, sản phẩm và nội dung của tất cả những người này và bất kỳ bên thứ ba nào khác. Quý Khách nên xem xét cẩn thận các tuyên bố về quyền riêng tư của họ và các Điều Kiện Sử Dụng khác.

6. Vinhomes Online bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang Vinhomes Online hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định pháp luật. Vinhomes Online không chịu trách nhiệm đối với việc cung cấp các dịch vụ hoặc tính năng của dịch vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Vinhomes Online có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của Quý Khách đối với một phần hoặc toàn bộ website hoặc dịch vụ của Vinhomes Online mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

7. Bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc Quý Khách truy cập, mở tài khoản, sử dụng bất kỳ dịch vụ nào sẽ được xét xử tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội, Việt Nam.

8. Vui lòng xem lại các quy định khác của chúng tôi, chẳng hạn như Quy Chế Hoạt Động Của Vinhomes Online, Chính Sách Bảo Mật Thông Tin, Chính Sách Quyền Riêng Tư, Chính Sách Miễn Trừ Trách Nhiệm, mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ, mẫu Thỏa Thuận Đặt Cọc, Điều Khoản Ký Kết TTĐC Qua Email, Điều Khoản Ký Kết HĐDV Qua Email được đăng trên Vinhomes Online. Những quy định này cũng chi phối việc truy cập, tạo tài khoản, sử dụng tài khoản, ký kết hợp đồng, giao dịch và sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử Vinhomes Online của Quý Khách. Chúng tôi có quyền thực hiện thay đổi đối với website, bao gồm các quy định nêu trên và các Điều Kiện Sử Dụng này bất cứ lúc nào. Nếu bất kỳ điều kiện nào trong số này được coi là không hợp lệ, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thực thi, điều kiện đó sẽ được coi là có thể cắt đứt và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều kiện nào còn lại.

9. Bằng cách truy cập, mở tài khoản, sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên Vinhomes Online, Quý Khách đồng ý rằng pháp luật Việt Nam sẽ chi phối các Điều Kiện Sử Dụng này và bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh giữa Quý Khách và Vinhomes Online.

Sàn giao dịch thương mại điện tử về Bất động sản Vinhomes Online (Vinhomes Online) sử dụng các loại Cookies khác nhau cho những mục đích chính sau:

 • Khi Khách Hàng truy cập Vinhomes Online lần đầu tiên, Cookies sẽ cho phép lưu trữ tùy chọn điều hướng của Khách Hàng như ngôn ngữ, quốc gia;
 • Vinhomes Online sử dụng phân tích Google Analytics;
 • Cookies lưu trữ hành trình Khách Hàng tìm kiếm và các thông tin liên quan.

Dưới đây là các thông tin chi tiết về Cookies:

1. Cookies thiết yếu

Đây là những Cookies cần thiết để cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ có sẵn thông qua Vinhomes Online và để sử dụng một số tính năng của chúng, chẳng hạn như truy cập vào các khu vực an toàn.

Vì đây là các Cookies thiết yếu cho phép Khách Hàng nhận được các dịch vụ yêu cầu qua Website, vì vậy Khách Hàng không thể từ chối chúng. Khách Hàng có thể chặn hoặc xóa Cookies trong cài đặt trình duyệt của mình.

2. Cookies chức năng

Các Cookies này cho phép Khách Hàng sử dụng các tính năng chính trên Vinhomes Online và truy cập vào các khu vực an toàn của Vinhomes Online như mua Sản Phẩm hay truy cập vào tài khoản cá nhân. Khi tắt Cookies, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng những tính năng này và có thể dẫn đến một số bất tiện như sau:

 • Không thể truy cập được một số mục của Vinhomes Online;
 • Hạn chế các dịch vụ Vinhomes Online có thể cung cấp cho Khách Hàng;
 • Vinhomes Online không thể ghi nhớ các tùy chọn của Khách Hàng.

Vinhomes Online không dùng dữ liệu thu thập được từ các Cookies này cho các mục đích tiếp thị.

3. Cookies hiệu suất và phân tích

Cookies hiệu suất cho phép Vinhomes Online nâng cao hiệu suất và chức năng của Website và phát hiện bất cứ lỗi nào gây cản trở việc sử dụng của Khách Hàng.

Ngoài ra, Cookies này cho phép thu thập thông tin về cách thức khách truy cập sử dụng Vinhomes Online bao gồm thông tin về thời gian truy cập trên mỗi trang, số lượng truy cập trên mỗi trang, lỗi tin nhắn hiển thị, số lượng nhấp chuột trên mỗi mục của Vinhomes Online. Khi sử dụng các Cookies này, Vinhomes Online tính và phân tích số lượng Sản phẩm và Dịch vụ được mua và số lượng nhấp chuột liên quan đến chi phí đầu tư quảng cáo. Vinhomes Online chia sẻ những thông tin này với các đối tác của mình.

Vinhomes Online không dùng dữ liệu thu thập được từ các Cookies này cho các mục đích tiếp thị.

4. Cookies cá nhân hóa

Những Cookies này giúp Vinhomes Online tùy chỉnh Website khi Khách Hàng sử dụng và cho phép Vinhomes Online ghi nhớ các lựa chọn, sở thích của Khách Hàng.

Dữ liệu mà các Cookies này thu thập bao gồm tên nước cư trú, ngôn ngữ, hành trình cuối cùng Khách Hàng thực hiện.

Khi tắt những Cookies này, Khách Hàng có thể gặp một số bất tiện như sau:

 • Một số trang trên Vinhomes Online sẽ không thể hiển thị chính xác (ví dụ các chương trình ưu đãi);
 • Hỗ trợ trực tuyến mà Vinhomes Online cung cấp bị hạn chế;
 • Việc lưu trữ các tùy chọn cần thiết để hiển thị hoặc tắt một số tính năng nhất định bị chặn.

5. Cookies tiếp thị và quảng cáo

Những Cookies này được sử dụng để truyền tải thông điệp quảng cáo phù hợp hơn với Khách Hàng. Chúng thực hiện các chức năng như ngăn quảng cáo giống nhau hiển thị liên tục, đảm bảo quảng cáo được hiển thị chính xác và trong một số trường hợp lựa chọn các quảng cáo phù hợp dựa trên sở thích của Khách Hàng.

Những Cookies này cho phép Vinhomes Online xác định:

 • Nội dung Website Khách Hàng truy cập;
 • Sản phẩm BĐS Khách Hàng tìm kiếm;
 • Thông tin Khách Hàng chia sẻ khi đăng ký trên Website khác;
 • Website Khách Hàng truy cập gần đây hoặc ngay trước khi truy cập Vinhomes Online.

Cookies tiếp thị được cài đặt trên Vinhomes Online bằng mạng lưới quảng cáo là các công ty đóng vai trò trung gian giữa Vinhomes Online và nhà quảng cáo. Những Cookies này được sử dụng để:

 • Hiển thị các quảng cáo và khuyến mại liên quan đến dịch vụ đang được tìm kiếm thông qua các phương tiện trung gian (Email, truyền thông xã hội, quảng cáo biểu ngữ) dựa trên việc truy cập và nhấp chuột trên Vinhomes Online;
 • Hạn chế số lần mỗi quảng cáo được hiển thị;
 • Đánh giá tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo;
 • Tạo liên kết với các phương tiện truyền thông xã hội để nhận diện khi Khách Hàng muốn sử dụng các phương tiện này thông qua Vinhomes Online.

Bảo mật dữ liệu

Vinhomes Online cam kết đảm bảo bảo mật dữ liệu của Khách Hàng. Theo đó, Vinhomes Online tuân thủ hai nguyên tắc sau:

 • Vinhomes Online không đính kèm bất kỳ thông tin nào vào Cookies được sử dụng để nhận dạng cá nhân. Vinhomes Online không sử dụng Cookies để phục hồi địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại hay bất kỳ thông tin nào khác cho phép nhận dạng cá nhân.
 • Vinhomes Online không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của Khách Hàng cho các nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba chạy quảng cáo cho Vinhomes Online.

Nếu Khách Hàng sử dụng chung máy tính hoặc điện thoại với nhiều người, hoặc nếu máy tính hay điện thoại của Khách Hàng sử dụng nhiều Trình duyệt khác nhau, những nội dung quảng cáo tương thích với sở thích của Khách Hàng có thể sẽ được hiển thị khi người khác sử dụng thiết bị.

Cookies quản lý và cài đặt Trình duyệt

Khách Hàng có thể thay đổi cài đặt Trình duyệt để tắt Cookies nếu muốn.

Để hỗ trợ Khách Hàng thực hiện quy trình chặn Cookies mới, nhận thông báo về Cookies mới hoặc tắt Cookies, Vinhomes Online cung cấp đường link dẫn tới bộ phận "Trợ giúp" của một số trình duyệt phổ biến nhất như sau:

Để biết thêm thông tin về cách thức Cookies và tiếp thị nhắm mục tiêu hoạt động, Quý khách có thể tham khảo các Website: www.youronlinechoices.eu và  www.allaboutcookies.org.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin Khách Hàng

1.1 Mục đích thu thập thông tin

Dữ liệu của Khách Hàng được thu thập trên sàn giao dịch thương mại điện tử Vinhomes Online (“Sàn TMĐT”) bao gồm thông tin tài khoản Khách Hàng (Họ và tên, Mật khẩu đăng nhập, Email, Số điện thoại, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Mã số thuế, Địa chỉ thường trú) (“Thông Tin Khách Hàng”). Đây là các thông tin mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia (“Công ty Hoàng Gia”) cần Khách Hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Công ty Hoàng Gia liên hệ xác nhận khi Khách Hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho Khách Hàng.

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của Khách Hàng và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của Vinhomes Online về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

Việc thu thập thông tin của Khách Hàng nhằm các mục đích sau đây:

 • Sử dụng để xác nhận thành viên khi thành viên dùng thông tin để đăng nhập vào hệ thống của Vinhomes Online.
 • Dùng để giao dịch trên Vinhomes Online và/hoặc hỗ trợ Khách Hàng tiếp cận vay vốn ngân hàng khi thực hiện giao dịch trên Vinhomes Online;
 • Để quản lý thông tin, phục vụ cho hoạt động cung cấp mã Sản Phẩm và hỗ trợ sau bán, để phản hồi những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của Khách Hàng.
 • Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin hoặc gửi email giới thiệu về các Sản Phẩm triển khai trên Vinhomes Online.
 • Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại...
 • Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi Khách Hàng truy cập vào Vinhomes Online, dựa theo giới tính, tuổi, nơi ở, sở thích, lịch sử giao dịch, website thành viên đã xem.
 • Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của Khách Hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.
 • Dùng để liên lạc với thành viên khi Công ty Hoàng Gia đánh giá, bình luận.
 • Dùng để trả lời thắc mắc của thành viên, Công ty Hoàng Gia sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.
 • Dùng trong các dịch vụ khác do Công ty Hoàng Gia cung cấp.
 • Dùng cho những mục đích khác của Công ty Hoàng Gia không ghi ở trên. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng trên Vinhomes Online.

Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty Hoàng Gia về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Vinhomes Online, trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Vinhomes Online tại https://online.vinhomes.vn.

Công ty Hoàng Gia không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Vinhomes Online từ các website khác không phải là website chính thức của Vinhomes Online.

1.2 Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi tiến hành thu thập các thông tin cá nhân của Khách Hàng khi Khách Hàng đăng ký thành viên và các thông tin khác trong quá trình Khách Hàng phản hồi về chất lượng Sản Phẩm, dịch vụ và những câu chuyện Khách Hàng chia sẻ…

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, Công ty Hoàng Gia sẽ thu thập thông tin của các thành viên khi đăng ký như sau:

 • Thông tin của thành viên cung cấp khi đăng ký giao dịch: Tên, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email, số điện thoại,...
 • Thông tin nhận được khi thành viên sử dụng dịch vụ: Thông tin do thành viên đăng trên các bảng đánh giá, bình chọn, bình luận về Sản Phẩm. Thông tin khi các thành viên trả lời các bảng điều tra thông tin online.vinhomes.vn đưa ra, bằng email, hay trên Website.

1.3 Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin Khách Hàng cung cấp để:

 • Thông tin của Khách Hàng chỉ được sử dụng trong hoạt động quản lý và kinh doanh của Vinhomes Online, cũng như cung cấp cho các bên liên kết. Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được nhằm (i) thông báo đến Khách Hàng những sản phẩm khác đang có trên Vinhomes Online để biết ý kiến của Khách Hàng về những sản phẩm hiện tại hoặc những sản phẩm mới trong tương lai, (ii) gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và Sàn TMĐT, bên cạnh việc ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng.
 • Để cung cấp sản phẩm và thông tin đảm bảo cho việc thanh toán bảo mật online, phục vụ hỗ trợ hệ thống chăm sóc Khách Hàng, quản lý Khách Hàng, nhận ý kiến phản hồi từ phía Khách Hàng, liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sàn TMĐT. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, Sàn TMĐT có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Khách Hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách Hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách Hàng khi tham gia giao dịch trên Vinhomes Online.

2. Lưu trữ thông tin

2.1 Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách Hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sàn TMĐT.

2.2 Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 • Khách Hàng có thể tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình thông qua Vinhomes Online.
 • Khách Hàng đăng nhập vào tài khoản mà mình đã đăng ký trên Vinhomes Online và có thể sửa lại các thông tin, dữ liệu cá nhân của mình.
 • Việc đăng nhập có thể thực hiện trên máy tính, điện thoại, hay các công cụ khác có tính năng truy cập vào Website.

2.3 Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin Khách Hàng

 • Công ty Hoàng Gia không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Công ty Hoàng Gia cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin cần thiết cho các đơn vị đối tác thanh toán…) hoặc các trường hợp được nêu tại Mục 1.
 • Ngoài các trường hợp nêu trên, Công ty Hoàng Gia sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Công ty Hoàng Gia cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

2.4 Công ty Hoàng Gia có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

 • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Công ty Hoàng Gia có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý...), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Công ty Hoàng Gia tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Vinhomes Online sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các công ty khác trong Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Khách Hàng với Công ty Hoàng Gia: Công ty Hoàng Gia có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các đối tác của Tập đoàn Vingroup, công ty liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Công ty Hoàng Gia. Việc chia sẻ này giúp Công ty Hoàng Gia có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách Hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các đối tác của Tập đoàn Vingroup và các công ty liên kết của Công ty Hoàng Gia được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Công ty Hoàng Gia: Công ty Hoàng Gia có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách Hàng. Công ty Hoàng Gia cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Vinhomes Online sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của Khách Hàng với công cụ Google Analytics,...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi Khách Hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Công ty Hoàng Gia có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Công ty Hoàng Gia sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.
 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia

Đại diện Pháp luật: Ông Trần Lê Phương

Địa chỉ: Số 72A, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: [email protected]

Điện thoại: 024 666 4 9999

Hotline: 1900 2323 89

 • Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

  +

  Khách Hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân và chỉnh sửa thông tin hoặc yêu cầu Sàn TMĐT thực hiện việc này.

  +

  Khách Hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Sàn TMĐT. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty Hoàng Gia sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách Hàng

 • Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.
 • Thông tin cá nhân, thông tin riêng của Khách Hàng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bảo mật.
 • Doanh nghiệp thiết lập những phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống máy chủ của doanh nghiệp và hệ thống máy chủ dự phòng.
 • Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của Khách Hàng là tuyệt đối và sẽ không xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân người sử dụng qua cách hình thức:

 • Thiết lập hệ thống tường lửa ngăn ngừa các hình thức tấn công mạng.
 • Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của doanh nghiệp thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của trang mạng. Đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn.
 • Các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng sẽ được lưu trữ theo các bước và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật.

4. Cơ chế bảo mật thông tin Khách Hàng

Cơ chế giải quyết liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân của Khách Hàng

 • Chính Sách Bảo Mật dữ liệu nội bộ của Vinhomes Online chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền truy cập vào thông tin cá nhân của Khách Hàng. Nhân viên được ủy quyền có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng nhằm mục đích phục vụ kinh doanh. Nhân viên của Công ty Hoàng Gia bị ràng buộc bởi Chính Sách Bảo Mật của Công ty Hoàng Gia, đòi hỏi họ phải duy trì tính bảo mật của thông tin cá nhân của Khách Hàng. Nhân viên nào vi phạm các yêu cầu này có thể bị xử lý kỷ luật, lên đến hình thức chấm dứt hợp đồng.
 • Vinhomes Online duy trì biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử, và quy trình được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng. Ví dụ, đối với sự an toàn của lượt truy cập từ Khách Hàng vào Vinhomes Online, chúng tôi có thể sử dụng các hàng rào tường lửa, các kỹ thuật mã hóa và/hoặc các thủ tục xác thực khác. Bất kỳ thông tin cá nhân nào của Khách Hàng lưu trên Vinhomes Online thông qua tài khoản trực tuyến của Khách Hàng sẽ được lưu trữ trên các máy chủ an toàn, chỉ có những người có thẩm quyền mới có thế truy cập được.
 • Tuy nhiên không có dịch vụ truyền dữ liệu nào qua Internet được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Vì vậy mặc dù Công ty Hoàng Gia cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng, Công ty Hoàng Gia không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của bất kỳ thông tin mà Khách Hàng chuyển tới Vinhomes Online, Khách Hàng phải chấp nhận rằng Khách Hàng tự chịu rủi ro khi gửi thông tin qua Internet.
 • Trong trường hợp có vi phạm bảo mật hoặc an toàn thông tin cá nhân của Khách Hàng, Vinhomes Online sẽ thông báo ngay cho Khách Hàng khi cần thiết và trong phạm vi có thể, Khách Hàng có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. Trừ khi Khách Hàng đưa ra được giải pháp khác, Vinhomes Online có thể thông báo cho Khách Hàng những trường hợp nghi ngờ bằng cách sử dụng Email mà Khách Hàng cung cấp cho Vinhomes Online khi Khách Hàng đăng ký với Vinhomes Online.

5. Cam kết khác về bảo mật thông tin cá nhân

 • Vinhomes Online sử dụng thông tin thu thập từ Khách Hàng để cung cấp cho Khách Hàng những trải nghiệm mua sắm tốt nhất.
 • Vinhomes Online không bán thông tin cá nhân của Khách Hàng với bên thứ ba vì bất cứ lý do nào.
 • Vinhomes Online không tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng cho bên thứ ba không liên kết, hoặc bên thứ ba khác có thể muốn cung cấp cho Khách Hàng sản phẩm và dịch vụ của họ, trừ khi Khách Hàng đã yêu cầu hoặc ủy quyền cho Vinhomes Online để làm như vậy.
 • Vinhomes Online có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách Hàng với các bên thứ ba khi điều đó cần thiết để Vinhomes Online hoàn thành giao dịch do Khách Hàng ủy quyền hoặc thực hiện một số hoạt động khác mà Khách Hàng đã yêu cầu.
 • Ngoài ra Vinhomes Online có thể tiết lộ thông tin cá nhân về Khách Hàng khi được cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật, chẳng hạn như với yêu cầu của tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay quy trình pháp lý tương tự, hoặc liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc phá sản. Vinhomes Online có thể tiết lộ thông tin về Khách Hàng để chống lại gian lận và hành vi trái pháp luật khác và để đảm bảo cam kết của Vinhomes Online với Khách Hàng.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN

Hệ thống thanh toán trên Vinhomes Online được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp chính thức tại Việt Nam, kết nối với hệ thống các Ngân hàng nội địa và Quốc tế (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của Vinhomes Online đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối tác cổng thanh toán. Ngoài ra, Vinhomes Online còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thông tin thanh toán của Khách Hàng.

1. Quy định cụ thể

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán, bao gồm:

 • Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên Internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.
 • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cấp.
 • Tiêu chuẩn mã hóa bcrypt.
 • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin đối với ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Vinhomes Online áp dụng với Khách Hàng:

 • Thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng không được lưu trên hệ thống của Vinhomes Online. Khi đặt hàng và sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán cho đơn hàng mua trên Vinhomes Online, Khách Hàng sẽ nhập thông tin thẻ trên hệ thống của Đối Tác Cổng Thanh Toán.
 • Khi có các vấn đề phát sinh liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán, Khách Hàng liên hệ với Đối Tác Cổng Thanh Toán để được giải quyết.
 • Khách Hàng truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS.
 • Khách Hàng có tùy chọn sử dụng OTP xác nhận giao dịch.
 • Hệ thống nội bộ giữa các modules của Vinhomes Online sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa Private, Public & Key đảm bảo tính bảo mật và an toàn trọn vẹn dữ liệu.

2. Chính sách thanh toán

Thanh toán trên Sàn TMĐT: Là hình thức thanh toán mà Khách Hàng sử dụng để thanh toán cho sản phẩm BĐS đặt mua, bao gồm:

(i) Thẻ ATM (thanh toán/trả trước nội địa);

(ii) Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng (Visa, Master, JCB, Amex, UnionPay,…)

(iii) Thanh toán bằng chuyển khoản tới số tài khoản của Chủ đầu tư.

3. Giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống

3.1 Thông tin về máy chủ và hệ thống dự phòng

Hệ thống máy chủ: đặt tại GCP Singapore Pte. Ltd – #13-01 Suntec Tower 5, 5 Temasek Blvd, Singapore, 038985

3.2 Giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống

Để đảm bảo tính an toàn và toàn vẹn thông tin trên trang thương mại điện tử, hệ thống công nghệ thông tin được thiết lập cơ chế bảo mật như sau:

(i). Bảo mật hệ thống

 • Kết nối từ người sử dụng hệ thống phần mềm được mã hóa dữ liệu
 • Kết nối giữa các thành phần trong hệ thống được bảo vệ bởi thiết bị tường lửa và chỉ mở kết nối cho những địa chỉ IP xác định.
 • Có phần mềm giám sát tình trạng hoạt động của các thành phần của hệ thống và gửi các cảnh báo khi có sự cố, khi có các sự kiện đăng nhập không hợp lệ.
 • Thiết lập cơ chế ngăn chặn tấn công sử dụng quyền chứng thực người dùng CSRF (Cross Site Request Forgery) cho toàn bộ Module trên hệ thống.
 • Thiết lập tường lửa ứng dụng Web (WAF: Web Application Firewall) để kiểm soát truy cập từ một mạng không tin cậy đến trang thương mại điện tử và ngược lại.
 • Tích hợp xác thực hệ thống với SSO (Single Sign On) trên AzureAD để cấp phát thu hồi tài khoản, nhanh chóng, kịp thời.
 • Cấu hình CORS (Cross-Origin Resource Sharing): chỉ cấu hình các domain của Vinhomes Online trong danh sách cho phép, xóa bỏ toàn bộ các domain không thuộc Vinhomes Online.
 • Quản lý Cert & key: Người dùng Vinhomes Online thực hiện tải lên cert và giữ mật khẩu Key store, tránh lộ mật khẩu có rủi ro lấy private key ra ngoài.
 • Thiết lập cơ chế quản lý tài khoản người dùng thường xuyên và rà soát theo quy trình
 • Thiết lập giám sát và lưu trữ lịch sử sự kiện của trang thương mại điện tử.

(ii). Sao lưu và xử lý sự cố

Nhân viên kỹ thuật Vinhomes Online thường xuyên cập nhật, bảo trì, backup dữ liệu website. Thời gian back up dữ liệu sẽ vào 8 giờ sáng hàng ngày để đảm bảo lưu trữ thông tin an toàn. Điện toán đám mây giúp biến đổi một cụm máy chủ thành một máy chủ, thỏa mãn các yêu cầu về an toàn, an ninh và giảm tối thiểu thời gian chịu lỗi khi có sự cố. Dữ liệu được Google phân tán dữ liệu trên nhiều máy chủ trên hạ tầng Google Cloud. Server đặt tại Google GCP Singapore Pte. Ltd – #13-01 Suntec Tower 5, 5 Temasek Blvd, Singapore, 038985 - với đường truyền tốc độ cao, uptime 99,95%. Ngoài ra, dữ liệu còn được sao lưu hoàn toàn tự động, không có bất kỳ gián đoạn nào.

Ngoài ra, chúng tôi áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn giao dịch, lưu trữ thông tin như sau:

 • Cơ chế bảo vệ bằng mật khẩu đã mã hóa;
 • Sao lưu dự phòng;
 • Hệ thống giám sát hoạt động sàn 24/7;
 • Hệ thống được lưu trữ và sao lưu định kỳ trên Trung tâm dữ liệu IDC theo các chuẩn cao nhất của ISP;
 • Hệ thống khi phát triển được kiểm thử, vá lỗi, nâng cấp, ghi lại nhật ký phát hành để đảm bảo tính liên tục trong vận hành và bảo trì;
 • Dữ liệu được mã hóa bảo mật với chứng chỉ số SSL 256 bit đảm bảo truy cập thông tin an toàn;
 • Xây dựng các kịch bản khắc phục sự cố và khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.

(iii). Xây dựng các kịch bản khắc phục sự cố hệ thống bảo mật chia thành nhiều lớp và nhiều tầng

 • Sử dụng thiết bị bảo mật mạng phối hợp cùng DC gồm: switch Cisco
 • Sử dụng server firewall.
 • Tích hợp sẵn các phương án chống DDOS tự động gồm phần cứng và trang defrag.

(iv). Phương án và biện pháp bảo mật

- Đối với máy chủ:

 • Áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống như tạo tường lửa, cài đặt phần mềm diệt virus.
 • Vinhomes Online thuê server với đầy đủ hệ thống tường lửa (firewall) như kết nối bên trên để ngăn chặn việc truy cập thông tin trái phép từ bên ngoài, tấn công DDOS, Flush… vào hệ thống.
 • Các máy chủ được Vinhomes Online thuê từ nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu đám mây Salesforce với máy chủ trên nền tảng điện toán đám mây, được Salesforce thiết kế tối ưu cho hoạt động của website. Đội ngũ nhân viên của Salesforce sẽ thường xuyên theo dõi, bảo trì, khắc phục sự cố, tư vấn cho Khách Hàng các tùy chỉnh vào thời điểm cần thiết, hỗ trợ các giải pháp bảo mật tiên tiến nhất, tránh được các cuộc tấn công như DDos, dos,… hoặc phân tải lưu lượng phù hợp.
 • Đối với thông tin cá nhân Khách Hàng: Thông tin cá nhân của Khách Hàng được lưu trong máy chủ của Vinhomes Online. Website Vinhomes Online xem thông tin như tài sản phải được bảo vệ và dùng rất nhiều công cụ (mã hóa, mật khẩu, bảo mật vật lý…) để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng, người dùng khỏi truy cập trái phép và bị tiết lộ. Vinhomes Online cam kết bảo đảm bí mật thông tin Khách Hàng, chỉ sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ và chăm sóc Khách Hàng, không tiết lộ cho bên thứ ba, chỉ cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu, và trường hợp cung cấp để Vinhomes Online cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng. Vinhomes Online xây dựng và công bố công khai trên website chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Cho phép Khách Hàng tự chỉnh sửa thông tin cá nhân. Hỗ trợ người dùng trực tiếp khi có yêu cầu. Thông tin Khách Hàng sẽ được mã hoá theo chuẩn MD5.

(v). Phương án đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng trong trường hợp đơn vị ngừng cung cấp dịch vụ

Vinhomes Online cam kết luôn đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng trong mọi trường hợp. Vinhomes Online có trách nhiệm thông báo trước tối thiểu 15 (mười lăm) ngày trên Vinhomes Online trong trường hợp ngừng hoạt động, đồng thời gửi email tới toàn bộ Khách Hàng, thanh toán các hợp đồng chưa hoàn tất với Khách Hàng trước khi ngừng hoạt động.

1. Khi thực hiện các giao dịch trên website online.vinhomes.vn (“Vinhomes Online”), Khách hàng, Chủ sở hữu ,Chủ Đầu Tư phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Thành phố Hoàng Gia (“Công Ty Hoàng Gia”) sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách hàng, Chủ sở hữu, Chủ Đầu Tư và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phát sinh trong quá trình sử dụng, truy cập, xác lập giao dịch trên Vinhomes Online, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi vi phạm cố ý của Công ty Hoàng Gia.

2. Công Ty Hoàng Gia sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm và không bị coi là vi phạm nghĩa vụ với Khách Hàng, Chủ Sở Hữu, Chủ Đầu Tư và/hoặc bên thứ ba khác trong trường hợp Công Ty Hoàng Gia không cung cấp dịch vụ trên website online.vinhomes.vn, cung cấp dịch vụ gián đoạn hoặc không thể thực hiện các công việc, trách nhiệm và nghĩa vụ khác đối với Khách Hàng, Chủ Sở Hữu, Chủ Đầu Tư và/hoặc bên thứ ba khác do sự kiện bất khả kháng, bao gồm các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và ngoài tầm kiểm soát của Công Ty Hoàng Gia, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm và không giới hạn:

 a. Hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, hệ thống điện bị trục trặc, gặp sự cố, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do gì nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công ty Hoàng Gia mà không phải phát sinh do lỗi của Công ty Hoàng Gia, hành vi xâm phạm bất hợp pháp của bên thứ ba vào hệ thống, thiết bị kỹ thuật Công ty Hoàng Gia, sự cố mạng lưới điện trên diện rộng, sự cố internet trên diện rộng;

 b. Thiên tai, dịch bệnh, động đất, lụt lội, sấm sét, khí hậu khắc nghiệt đặc biệt thay đổi đột ngột. hoả hoạn, tai nạn, thảm hoạ, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn;

 c. Thay đổi về luật, can thiệp của Cơ quan Chính Phủ,không phải do lỗi của Công Ty Hoàng Gia, hạn chế do dịch bệnh.

(sau đây gọi chung là “Sự Kiện Bất Khả Kháng”)

Để làm rõ, Công Ty Hoàng Gia sẽ không phải chịu trách nhiệm liên quan đến Chứng Từ Giao Dịch Qua Email với Khách Hàng, Chủ Đầu Tư, Chủ Sở Hữu, và bên thứ ba khác (nếu có) trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng

3. Công Ty Hoàng Gia luôn nỗ lực thực hiện để đảm bảo rằng các thông tin, hình ảnh và tài liệu về Sản Phẩm trên Vinhomes Online là chính xác tại thời điểm công bố. Tuy nhiên, Quý Khách vui lòng hiểu rằng thông tin, hình ảnh, các tiện ích hiển thị trên Vinhomes Online chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ Đầu Tư/Công Ty Hoàng Gia tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công Dự Án và thực tế Sản Phẩm. Vinhomes Online có quyền thay đổi thông tin Sản Phẩm mà không cần báo trước. Mọi thông tin về giá đang bán trực tiếp từ Chủ Đầu Tư trước khi ký Hợp đồng Mua bán BĐS sẽ được cung cấp bởi Chủ Đầu Tư và quyết định cuối cùng thuộc về Chủ Đầu Tư. Thông tin chính thức được cung cấp và quy định tại Hợp đồng Mua bán BĐS, Hợp đồng Chuyển nhượng BĐS. Để làm rõ, trường hơp Vinhomes Online phát hiện sai sót về hiển thị giá niêm yết và giá giao dịch trên thông tin chính thức do lỗi hệ thống hoặc bị tác động bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng, Vinhomes Online có quyền điều chỉnh giá niêm yết và thu hồi Sản Phẩm sau khi thông báo cho Khách hàng.

4. Vinhomes Online có thể cung cấp các liên kết hoặc tham chiếu tới các trang khác trên Internet được vận hành bởi bên thứ ba, bao gồm trang của các Chủ Đầu Tư, chỉ nhằm giúp tạo sự thuận tiện cho Khách Hàng. Vinhomes Online không chịu trách nhiệm với nội dung của các trang khác và vì vậy không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hay thương tổn nào phát sinh từ hoặc liên quan tới những nội dung của trang được liên kết bởi bất cứ hình thức nào.

5. Trường hợp phát sinh thắc mắc nào liên quan đến Sản Phẩm của các Chủ Đầu Tư, Quý Khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Chủ Đầu Tư để được giải đáp.

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VINHOMES ONLINE

Sàn giao dịch thương mại điện tử về BĐS Vinhomes Online https://online.vinhomes.vn (gọi tắt là “Vinhomes Online”) là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (“TMĐT”) được thiết lập bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia, một công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103970225 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/06/2009 (“Công ty Hoàng Gia”).  

Với sứ mệnh mang đến cho Khách Hàng kênh tìm kiếm, giao dịch Bất động sản (“BĐS”) nhanh chóng và tiện lợi, Vinhomes Online được định nghĩa là phương thức mua BĐS thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, tạo ra kênh mua bán BĐS trực tuyến chưa từng có tại Việt Nam. Vinhomes Online là bước đi đột phá, tiên phong trong việc thay đổi thói quen mua bán BĐS tại thị trường trong nước nhằm mang đến cho Khách Hàng sự minh bạch, tiết kiệm thời gian cũng như chi phí.

Vui lòng đọc kỹ Quy chế hoạt động của sàn giao dịch TMĐT này (“Quy Chế”) trước khi thực hiện giao dịch trên Vinhomes Online.

I. Nguyên tắc và quy định chung

 • Vinhomes Online là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến về BĐS được thiết lập bởi Công ty Hoàng Gia, phục vụ nhu cầu bán, giới thiệu BĐS, dịch vụ BĐS được phép kinh doanh tới Khách Hàng (“Sản Phẩm”).
 • Quy Chế này áp dụng với các thành viên là các thương nhân có nhu cầu đăng tin, chào bán các sản phẩm BĐS và/hoặc cung cấp dịch vụ BĐS trên Vinhomes Online (sau đây gọi tắt là “Chủ Đầu Tư”) và các Khách Hàng có đủ điều kiện tham gia giao dịch (“Khách Hàng”).
 • Chủ Đầu Tư phải (i) đáp ứng điều kiện kinh doanh BĐS theo quy định pháp luật; (ii) có quyền triển khai, xây dựng và đầu tư dự án BĐS phù hợp với quy định pháp luật và (iii) ký hợp đồng với Công ty Hoàng Gia để sử dụng dịch vụ TMĐT và/hoặc các dịch vụ khác trên Vinhomes Online.
 • Khách Hàng tham gia giao dịch trên Vinhomes Online là:
  • Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện các giao dịch trên Vinhomes Online.
  • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có thêm giấy tờ theo quy định sau:
  • Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;
  • Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Đối với cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
  • Hoặc
  • Tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Hoặc
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.
 • Sau đây gọi chung là Khách Hàng.
 • Mọi hoạt động mua bán, cung cấp Sản Phẩm trên Vinhomes phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Chủ Đầu Tư và Khách Hàng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, Chủ Đầu Tư sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm do Chủ Đầu Tư cung cấp trên Vinhomes Online (“Giao Dịch”).
 • Sản Phẩm được giao dịch trên Vinhomes Online phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
 • Vinhomes Online có quyền ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài Sàn BĐS trực tuyến Vinhomes 024 730 699 89 của Vinhomes Online; và (ii) các cuộc gọi từ Sàn BĐS trực tuyến Vinhomes của Vinhomes Online cho Khách Hàng (“Bản Ghi Âm”).
 • Bản Ghi Âm sẽ được dùng làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Vinhomes Online, tùy theo quyết định của Công ty Hoàng Gia tại từng thời điểm.
 • Bằng việc tham gia giao dịch trên Vinhomes Online, Chủ đầu tư và Khách Hàng được xem là đã hiểu rõ, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế này và các bản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực tại thời điểm Giao Dịch được thực hiện.
 • Nội dung bản Quy Chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Chủ Đầu Tư và Khách Hàng khi tham gia vào các giao dịch trên Vinhomes Online phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy Chế này.

II.Quy trình giao dịch

 •  Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng:
 • Để xác lập giao dịch, Khách Hàng thực hiện các bước sau:
  • Bước 1: Khách Hàng đăng ký tài khoản trên Vinhomes Online để được cung cấp các hỗ trợ tốt nhất từ phía Vinhomes Online về kỹ thuật hoặc những vấn đề liên quan đến tranh chấp phát sinh từ Giao Dịch.
  • Bước 2: Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng (“Đơn Đặt Hàng”).
  • Bước 3: Khách hàng lựa chọn phương thức đặt cọc cho đơn hàng bằng hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế, thẻ thanh toán nội địa (ATM) qua cổng thanh toán Napas. Khi Khách hàng lựa chọn xác nhận tại trang xác nhận thông tin Bên Mua để đặt hàng và thanh toán khoản đặt cọc bằng một trong các hình thức trên có nghĩa là Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đầy đủ các thông tin của Đơn Đặt Hàng và đồng ý với các điều khoản và điều kiện giao dịch của Đơn Đặt Hàng.
  • Bước 4: Sau khi Vinhomes Online nhận được khoản đặt cọc của Khách Hàng, Vinhomes Online sẽ gửi Thỏa Thuận Đặt Cọc tới Địa Chỉ Email Giao Dịch của Khách Hàng.
  • Bước 5: Khách Hàng tiến hành thanh toán lần 1 của Hợp Đồng Mua Bán theo quy định tại Thỏa Thuận Đặt Cọc và xác nhận nội dung Hợp Đồng Mua Bán giữa Khách Hàng và Chủ Đầu Tư.
  • Bước 6: Khách Hàng hoàn tất Quy trình thủ tục ký Hợp Đồng Mua Bán với Chủ Đầu Tư và và hoàn tất thanh toán theo tiến độ.
 • Lưu ý: Các tranh chấp, khiếu nại phát sinh của Khách Hàng (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy định tại các Điều khoản và điều kiện.
 •  Quy trình giao dịch dành cho Chủ Đầu Tư:
 • Quy trình giao dịch của Chủ Đầu Tư tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Chủ Đầu Tư và Vinhomes Online (“Hợp Đồng”), theo đó, Chủ Đầu Tư thực hiện theo các bước sau đây:
  • Bước 1: Chủ Đầu Tư liên hệ và ký kết Hợp Đồng với Công ty Hoàng Gia.
  • Bước 2: Chủ Đầu Tư cung cấp thông tin/hình ảnh/nội dung của Sản Phẩm để đăng tải trên Vinhomes Online theo quy định tại Hợp Đồng và Quy Chế này.
  • Bước 3: Chủ Đầu Tư sẽ thanh toán phí dịch vụ cho Công ty Hoàng Gia theo thỏa thuận tại Hợp Đồng.
  • Bước 4: Chủ Đầu Tư và Công ty Hoàng Gia sẽ phối hợp để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, yêu cầu của Khách Hàng trên nguyên tắc Chủ Đầu Tư sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, yêu cầu của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm do Chủ Đầu Tư cung cấp trên Vinhomes Online.

III. Các Chính sách

 • Quy trình thay đổi Đơn Đặt Hàng
  • Việc thay đổi Đơn Đặt Hàng nếu có sẽ được thực hiện theo chính sách của từng Chủ Đầu Tư.
  • Vinhomes Online khuyến cáo Khách Hàng phải đọc kỹ thông tin, hoặc liên hệ trực tiếp cho Vinhomes Online trước khi quyết định đặt hàng.
  • Trong trường hợp Khách Hàng có nhu cầu thay đổi Đơn Đặt Hàng, Khách Hàng vui lòng liên hệ với Vinhomes Online để được hỗ trợ.
 • Quy trình hủy Đơn Đặt Hàng
 • Khách Hàng đặt hàng và thanh toán đặt cọc cho đơn hàng mua BĐS tại Vinhomes Online sẽ không được hủy đơn hàng trong mọi trường hợp (trừ các trường hợp được quyết định bởi Vinhomes Online).
 • Chính sách đảm bảo an toàn giao dịch
 • Vinhomes Online đã xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch cho Khách Hàng theo Chính sách bảo mật của Vinhomes Online.
 • Chính sách bảo vệ thông tin Khách Hàng
 • Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi giao dịch trên Vinhomes Online sẽ được thực hiện theo Chính sách bảo mật của Vinhomes Online.

IV. Quản lý thông tin xấu

 • Khách Hàng không được phép sử dụng tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại trên Vinhomes Online vào (i) những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Vinhomes Online và đối tác của Vinhomes Online. Khách Hàng/Chủ Đầu Tư vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật; (ii) mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Khách Hàng vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Khách Hàng và Chủ Đầu Tư không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của Vinhomes Online và/hoặc Chủ Đầu Tư và/hoặc Khách Hàng khác, dưới mọi hình thức.
 • Công ty Hoàng Gia có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên Vinhomes Online bằng các biện pháp cần thiết mà không cần có sự đồng ý trước của Khách Hàng/Chủ Đầu Tư. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam.

V. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên Vinhomes Online

 • Hệ thống kỹ thuật của Vinhomes Online sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Mặc dù có quy định trên đây, Công ty Hoàng Gia được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu hệ thống kỹ thuật của Vinhomes Online không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn ở tê liệt hệ thống thông tin, thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, hành vi xâm phạm bất hợp pháp của bên thứ ba vào hệ thống, thiết bị kỹ thuật Công ty Hoàng Gia, sự cố mạng lưới điện trên diện rộng, sự cố internet trên diện rộng.
 • Khi thực hiện các giao dịch trên Vinhomes Online, Khách Hàng, Chủ Đầu Tư phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn, Công ty Hoàng Gia sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng và/hoặc Chủ Đầu Tư và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trong quá trình xác lập giao dịch, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Công ty Hoàng Gia.

VI. Quyền và trách nhiệm của Công ty Hoàng Gia

 • Quyền của Công ty Cổ phần Thành phố Hoàng Gia
  • Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên Vinhomes Online.
  • Yêu cầu và công bố: Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác của Chủ đầu tư.
  • Yêu cầu Chủ Đầu Tư thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng đã ký giữa Công ty Hoàng Gia và Chủ Đầu Tư.
  • Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách Khách Hàng của Khách Hàng và quyền truy cập/sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng trên Vinhomes Online (sau đây gọi là “Tài Khoản Vinhomes Online”) bất cứ thời điểm nào nếu Công ty Hoàng Gia nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho Vinhomes Online và/hoặc Chủ Đầu Tư và/hoặc bên thứ ba trên Vinhomes Online mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên, Công ty Hoàng Gia sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.
  • Bảo lưu quyền sở hữu trí tuệ đối với hình thức, nội dung thể hiện trên Vinhomes Online theo pháp luật về sở hữu trí tuệ. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ đối với Vinhomes Online bao gồm nhưng không giới hạn thông tin, tài liệu, giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh…mà không phụ thuộc vào việc các quyền sở hữu trí tuệ đó đã đăng ký hay chưa (“Tài Sản Trí Tuệ”). Chủ Đầu Tư và Khách Hàng sẽ (i) không được nhận chuyển nhượng bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc bất cứ quyền nào khác liên quan đến các Tài Sản Trí Tuệ và (ii) không được sử dụng, biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phái sinh, phân phát, hoặc dưới bất cứ hình thức nào sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, đăng ký hoặc công bố các Tài Sản Trí Tuệ mà không được Công ty Hoàng Gia chấp thuận trước bằng văn bản.
 • Trách nhiệm của Công ty Hoàng Gia
  • Đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến theo quy định pháp luật.
  • Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Chủ Đầu Tư và Khách Hàng khi giao dịch trên Vinhomes Online.
  • Yêu cầu Chủ Đầu Tư khi tham gia giao dịch trên Vinhomes Online phải cung cấp các thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 16/05/2013 về thương mại điện tử.
  • Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Chủ Đầu Tư trên Vinhomes Online được thực hiện chính xác, đầy đủ.
  • Lưu trữ thông tin đăng ký của các Khách Hàng và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
  • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Chủ Đầu Tư và thông tin cá nhân của Khách Hàng.
  • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Vinhomes Online.
  • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Vinhomes Online.
  • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Vinhomes Online. Khi Khách Hàng trên Vinhomes Online phát sinh mâu thuẫn với Chủ Đầu Tư hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho Khách Hàng thông tin về Chủ Đầu Tư, tích cực hỗ trợ Khách Hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
  • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 5/12/2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử.
  • Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng không chính xác, các sản phẩm vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
  • Tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan về hoạt động khuyến mại.
  • Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng.

VII. Quyền và trách nhiệm của Khách Hàng

 • Quyền của Khách Hàng
  • Được đăng ký miễn phí Tài Khoản Vinhomes Online với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên Vinhomes Online.
  • Được mua Sản Phẩm trên Vinhomes Online theo quy định của Quy Chế này.
  • Có quyền khiếu nại Chủ Đầu Tư đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm của Chủ Đầu Tư trên Vinhomes Online.
  • Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Chủ Đầu Tư không được giải quyết thỏa đáng. 
  • Các quyền khác theo quy định của Quy Chế này và pháp luật.
 • Trách nhiệm của Khách Hàng
  • Tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của Tài Khoản Vinhomes Online và thông báo kịp thời cho Vinhomes Online về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối Tài Khoản Vinhomes Online của Khách Hàng.
  • Khi thực hiện giao dịch trên Vinhomes Online, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho Vinhomes Online là chính xác, cập nhật và đầy đủ.
  • Bồi thường cho những thiệt hại mà Vinhomes Online và/hoặc Chủ Đầu Tư phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này và/hoặc quy định pháp luật.
  • Thông báo ngay cho Công ty Hoàng Gia theo hotline cung cấp tại Quy Chế này khi có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Chủ Đầu Tư trên Vinhomes Online.
  • Tuân thủ quy định của Quy Chế này và Điều khoản Và Điều kiện.
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Quy chế này và pháp luật.

VIII. Quyền và trách nhiệm của Chủ Đầu Tư

 • Quyền của Chủ Đầu Tư
  • Được giới thiệu, quảng bá về Chủ Đầu Tư và Sản Phẩm của Chủ Đầu Tư trên Vinhomes Online theo quy định của Quy Chế này.
  • Được bán, cung cấp các Sản Phẩm trên Vinhomes Online theo quy định của Quy Chế này và Hợp Đồng đã ký giữa Chủ Đầu Tư và Công ty Hoàng Gia.
  • Các quyền khác theo quy định tại Quy Chế này, Hợp Đồng và pháp luật.
 • Trách nhiệm của Chủ Đầu Tư
  • Cung cấp đầy đủ và chính xác cho Công ty Hoàng Gia các thông tin như: Tên và địa chỉ trụ sở của Chủ Đầu Tư; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.
  • Cung cấp đầy đủ và chính xác những thông tin để Khách Hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của Sản Phẩm nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định thực hiện giao dịch.
  • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về Sản Phẩm cung cấp trên Vinhomes Online.
  • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của Chủ Đầu Tư khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
  • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về Sản Phẩm cung cấp trên Vinhomes Online.
  • Thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên Vinhomes Online.
  • Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi giao dịch trên Vinhomes Online.
  • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
  • Thực hiện đúng các cam kết về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo như thông tin đã cung cấp.
  • Giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua Sản Phẩm của Chủ Đầu Tư trên Vinhomes Online theo quy định tại Hợp Đồng và Quy Chế này.
  • Tuân thủ đầy đủ các quy định của Hợp Đồng.
  • Bồi thường mọi thiệt hại thực tế phát sinh cho những thiệt hại mà Công ty Hoàng Gia và/hoặc Khách Hàng và/hoặc Chủ Đầu Tư khác và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải chịu do Chủ Đầu Tư vi phạm Quy Chế nàyvà/hoặc Hợp Đồng.
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

IX. Các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại

 • Chủ Đầu Tư chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm do Chủ Đầu Tư cung cấp trên Vinhomes Online theo quy định tại Hợp Đồng giữa Chủ Đầu Tư và Vinhomes Online và giữa Chủ Đầu Tư và Khách Hàng.
 • Vinhomes Online có trách nhiệm hỗ trợ giải quyết các tranh chấp phát sinh với Chủ Đầu Tư sau khi nhận được thông báo từ Khàng Hàng.
 • Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Vinhomes Online không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
 • Khách Hàng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Chủ Đầu Tư không được giải quyết thỏa đáng.
 • Vinhomes Online luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến giao dịch tại Vinhomes Online. 
 • Các bên bao gồm Chủ Đầu Tư, Khách Hàng và Vinhomes Online sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết các tranh chấp, khiếu nại. 
 • Đối với Chủ Đầu Tư: cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Khách Hàng. 
 • Đối với Vinhomes Online: sẽ có trách nhiệm trọng tài tiến hành lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ Khách Hàng (trong trường hợp cụ thể Công ty Hoàng Gia sẽ: yêu cầu Khách Hàng cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin liên quan về vấn đề mâu thuẫn đang phát sinh cần giải quyết mà Khách Hàng đã tự thấy mình bị thiệt hại).
 • Vinhomes Online sẽ thực hiện giải quyết các tranh chấp theo quy trình sau:
 • Bước 1: Khách Hàng/Chủ Đầu Tư có khiếu nại về Sản Phẩm cung cấp trên Vinhomes Online gửi yêu cầu tới bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của Công ty Hoàng Gia theo địa chỉ đề cập dưới đây.
 • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của Công ty Hoàng Gia sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng/Chủ Đầu Tư, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Công ty Hoàng Gia sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ các bên giải quyết tranh chấp đó.
 • Trường hợp không thể giải quyết vụ việc bằng thỏa thuận thì Công ty Hoàng Gia sẽ đề nghị Các Bên đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật .
 • Địa chỉ liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia
 • Đại diện Pháp luật: Ông Trần Lê Phương
 • Địa chỉ: Số 72A, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Email:  [email protected]
 • Điện thoại: 024 666 4 9999
 • Hotline: 1900 2323 89

X. Điều khoản áp dụng và cam kết

 • Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên Vinhomes Online. Khách Hàng khi truy cập và sử dụng các dịch vụ Vinhomes Online đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Quy Chế này.
 • Công ty Hoàng Gia bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy Chế này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi Quy Chế được đăng tải bổ sung trên Vinhomes Online. Khi Khách Hàng và Chủ Đầu Tư tiếp tục sử dụng Vinhomes Online sau khi Quy Chế mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng và Chủ Đầu Tư chấp nhận với những thay đổi đó.
 • Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: Quy Chế, Hợp Đồng và Điều khoản và Điều kiện. 
 • Chính sách bảo hành được áp dụng theo quy định của đơn vị cung cấp sản phẩm.
 • Công ty Hoàng Gia, Chủ Đầu Tư và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.
 • Mọi thắc mắc, yêu cầu tới Công ty Hoàng Gia xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:
 • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia
 • Đại diện Pháp luật: Ông Trần Lê Phương
 • Địa chỉ: Số 72A, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Email:  [email protected]
 • Điện thoại: 024 666 4 9999
 • Hotline: 1900 2323 89

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ VIỆC KÝ KẾT THỎA THUẬN ĐẶT CỌC ĐẢM BẢO KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN QUA EMAIL

Bằng việc thực hiện đặt cọc đảm bảo ký kết Hợp đồng mua bán Bất động sản (“HĐMB”) tại trang web online.vinhomes.vn (“Vinhomes Online”), bạn (“Khách Hàng”) xác nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu rõ, đồng ý bị ràng buộc bởi và cam kết tuân thủ các nội dung tại Điều khoản và điều kiện về việc ký kết Thỏa thuận đặt cọc đảm bảo ký kết HĐMB qua email này (“Điều Khoản Ký Kết TTĐC”) với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Thành phố Hoàng Gia (“Công ty Hoàng Gia”) và Chủ Đầu Tư (như được định nghĩa dưới đây).

Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng, Công ty Hoàng Gia có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc lược bỏ bất cứ phần nào của Điều Khoản Ký Kết TTĐC này tại bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của Công ty Hoàng Gia. Trừ khi được Công ty Hoàng Gia quy định khác đi, các nội dung thay đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Công ty Hoàng Gia đăng tải lên giao diện của Vinhomes Online mà không cần thông báo trước cho bạn. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc đặt cọc sau thời điểm các nội dung thay đổi được đăng tải, bạn được hiểu là đã đồng ý với các nội dung thay đổi. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các nội dung thay đổi, bạn có thể không thực hiện việc đặt cọc.

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT

1. “Bên” có nghĩa là Khách Hàng, Chủ Đầu Tư hoặc Công ty Hoàng Gia.

2. “Bất Động Sản”có nghĩa là các bất động sản được chào bán, giới thiệu trên Vinhomes Online.

3. “Các Bên” có nghĩa là Khách Hàng, Chủ Đầu Tư và Công ty Hoàng Gia.

4. “Chứng Từ Giao Dịch Qua Email” có nghĩa là Điều Khoản Ký Kết TTĐC này, Thỏa thuận đặt cọc đảm bảo ký kết HĐMB và mọi chính sách sản phẩm, hợp đồng, thỏa thuận, trao đổi, thông báo giữa Công ty Hoàng Gia, Chủ Đầu Tư và Khách Hàng liên quan đến việc đặt cọc mua Bất động sản trên Vinhomes Online của Khách Hàng.

5. “Công Ty Hoàng Gia” có nghĩa là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103970225 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/06/2009 là đơn vị cung cấp nền tảng giao dịch Bất Động Sản trực tuyến cho việc thực hiện giao dịch giữa Chủ Đầu Tư và Khách Hàng.

6. “Chủ Đầu Tư” có nghĩa là chủ đầu tư của dự án đang trực tiếp chào bán, giới thiệu Bất Đồng Sản trên Vinhomes Online.

7. “Địa Chỉ Email Giao Dịch” có nghĩa là địa chỉ email của Khách Hàng đã đăng ký với hệ thống Vinhomes Online khi đăng ký tài khoản trên Vinhomes Online, địa chỉ email hiển thị trên Vinhomes Online.

8. “Gửi Thư Điện Tử (Email)” có nghĩa là việc Chủ Đầu Tư/Công Ty Hoàng Gia (trực tiếp hoặc thông qua Vinhomes Online) chuyển (gửi) thông tin tới địa chỉ email đã được đăng ký trên Vinhomes Online của Khách Hàng.

9. “Gửi Email Thành Công” có nghĩa là việc Chủ Đầu Tư/Công Ty Hoàng Gia (trực tiếp hoặc thông qua Vinhomes Online) sử dụng đúng địa chỉ email đã đăng ký của Khách Hàng để thực hiện giao dịch.

10. “Khách Hàng” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tài khoản tại Vinhomes Online để thực hiện giao địch đặt cọc mua Bất động sản từ các Chủ Đầu Tư được đăng tải trên Vinhomes Online phù hợp với quy định của Vinhomes Online.

11. “Ngày Hiệu Lực” có nghĩa là thời điểm Chủ Đầu Tư/Công Ty Hoàng Gia nhận được Tiền Đặt Cọc của Khách Hàng và Chủ Đầu Tư/Công Ty Hoàng Gia (trực tiếp hoặc thông qua Vinhomes Online) Gửi Email Thành Công có đính kèm Thỏa Thuận Đặt Cọc vào địa chỉ email đã đăng ký với Vinhomes Online của Khách Hàng.

12. “Thỏa Thuận Đặt Cọc” có nghĩa là Thỏa thuận đặt cọc đảm bảo ký kết HĐMB Bất động sản ký kết giữa Chủ Đầu Tư/Công Ty Hoàng Gia và Khách Hàng.

13. “Tài Khoản Đặt Cọc” có nghĩa là tài khoản Khách Hàng đăng ký trên Vinhomes Online và được sử dụng để thực hiện giao dịch đặt cọc mua Bất Động Sản của Chủ Đầu Tư trên Vinhomes Online.

14. “Tiền Đặt Cọc” có nghĩa là tiền đặt cọc mua Bất Động Sản theo nội dung niêm yết của Chủ Đầu Tư/Công Ty Hoàng Gia trên Vinhomes Online.

15. “Vinhomes Online” có nghĩa là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thiết lập và sở hữu bởi Công ty Hoàng Gia, một thành viên của Công ty Cổ phần Vinhomes, trực thuộc Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

II. II. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KÝ KẾT THỎA THUẬN ĐẶT CỌC

1. Đối tượng tham gia ký kết Thỏa Thuận Đặt Cọc: Khách Hàng, Chủ Đầu Tư và Công Ty Hoàng Gia.

Bằng việc thực hiện đặt cọc, Khách Hàng cam đoan và bảo đảm rằng Khách Hàng đã đăng ký thành công tài khoản trên Vinhomes Online và thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

a. Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện các giao dịch mua bán Bất Động Sản và các giao dịch khác trên Vinhomes Online.

 (i) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có thêm giấy tờ theo quy định sau:

  • Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

  • Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 (ii) Đối với cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

b. Tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

c. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

2. Quy Trình Ký Kết Thỏa Thuận Đặt Cọc

Việc ký kết Thỏa Thuận Đặt Cọc được thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Khách Hàng đăng ký tài khoản đăng ký trên Vinhomes Online để thực hiện mua Bất Động Sản.

Bước 2: Khách Hàng chọn Bất Động Sản và thực hiện các bước mua Bất Động Sản trực tuyến.

Bước 3: Vinhomes Online xử lý dữ liệu, gửi thông báo xác nhận nhận được đơn hàng/đề nghị giao dịch của Khách Hàng tới Địa Chỉ Email Giao Dịch của Khách Hàng.

Bước 4: Phụ thuộc việc tuân thủ Điều Khoản Ký Kết TTĐC này và Điều Khoản và Điều Kiện Chung, Chủ Đầu Tư/Công Ty Hoàng Gia gửi xác nhận giao dịch thành công kèm Thỏa Thuận Đặt Cọc tới Địa Chỉ Email Giao Dịch của Khách Hàng, sau khi nhận được Tiền Đặt Cọc của Khách Hàng.

3. Giao dịch qua email giữa Các Bên được coi là hợp lệ khi thỏa mãn đủ các điều kiện sau:

a. Được gửi từ địa chỉ email đã đăng ký của Các Bên theo quy định tại Điều Khoản Ký Kết TTĐC này.

b. Email được gửi thành công theo quy định tại Mục 9 Phần I của Điều Khoản Ký Kết TTĐC này.

4. Các Bên cam kết và thừa nhận

a. Việc giao kết Thỏa Thuận Đặt Cọc được xem là thành công và có hiệu lực áp dụng kể từ Ngày Hiệu Lực.

b. Các Bên thừa nhận giá trị pháp lý của Thỏa Thuận Đặt Cọc và cam kết tuân thủ đúng, đầy đủ và chính xác các quy định của Thỏa Thuận Đặt Cọc kể từ Ngày Hiệu Lực.

c. Công ty Hoàng Gia và/hoặc Chủ Đầu Tư có quyền đề nghị Khách Hàng cung cấp bổ sung các thông tin liên quan đến Khách Hàng phù hợp với yêu cầu quản lý của Công ty Hoàng Gia và quy định pháp luật áp dụng.

d. Khách Hàng cam đoan và bảo đảm rằng địa chỉ email mà Khách Hàng đăng ký khi sử dụng Tài Khoản Vinhomes Online phải là địa chỉ hợp lệ, đã được kích hoạt, đang hoạt động và chỉ có Khách Hàng có quyền truy cập và sử dụng hợp pháp.

e. Khách Hàng cam kết tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các thông tin đã đăng ký trên Vinhomes Online và thông báo kịp thời cho Vinhomes Online về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tài khoản của Khách Hàng trên Vinhomes Online. Trường hợp không thông báo hoặc không thông báo kịp thời, Khách Hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh.

f. Khách Hàng đảm bảo các thông tin của Khách Hàng cung cấp cho Vinhomes Online là chính xác, cập nhật và đầy đủ.

g. Khách Hàng phải tự bảo mật các mật khẩu, mật mã, các thông tin xác thực, xác nhận và thông tin định danh khác của Khách Hàng trên Vinhomes Online. Mọi yêu cầu giao dịch được thực hiện trên tài khoản của Khách Hàng trên Vinhomes Online theo đúng thao tác, quy trình, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bước xác thực Khách Hàng, xác thực giao dịch của Vinhomes Online sẽ luôn được coi là yêu cầu của chính Khách Hàng. Chủ Đầu Tư, Công ty Hoàng Gia sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh từ việc bị đánh cắp các mật khẩu, mật mã, các thông tin xác thực, xác nhận và thông tin định danh khác của Khách Hàng liên quan đến tài khoản đăng ký trên Vinhomes Online.

h. Công Ty Hoàng Gia, Chủ Đầu Tư có quyền trì hoãn hoặc tạm dừng thực hiện bất cứ lệnh thanh toán, chuyển tiền nào nếu theo đánh giá của Công Ty Hoàng Gia, Chủ Đầu Tư việc trì hoãn, tạm dừng đó là cần thiết để Công Ty Hoàng Gia, Chủ Đầu Tư thu thập thêm và/hoặc xác minh các thông tin cần thiết để bảo vệ Công Ty Hoàng Gia, Chủ Đầu Tư tránh khỏi các tranh chấp, vi phạm pháp luật hoặc các sự cố có thể phát sinh cho Công Ty Hoàng Gia, Chủ Đầu Tư.

5. Bảo mật thông tin

a. Các Bên cam kết bảo mật mọi thông tin mà Các Bên cung cấp cho nhau trong quá trình thực hiện giao dịch. Các Bên chỉ sử dụng các thông tin đó đúng mục đích nhằm thực hiện các giao dịch theo quy định trong Điều Khoản Ký Kết TTĐC này hoặc theo thỏa thuận giữa Các Bên.

b. Các Bên cam kết rằng, trong thời gian hiệu lực của Chứng Từ Giao Dịch Qua Email và sau khi Chứng Từ Giao Dịch Qua Email chấm dứt, Các Bên không được công bố bất kỳ thông tin nào về nội dung của Chứng Từ Giao Dịch Qua Email và các thông tin phát sinh từ hoặc liên quan đến Chứng Từ Giao Dịch Qua Email trên báo chí, các phương tiện truyền thông khi không có sự đồng ý bằng văn bản của bên còn lại trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc pháp luật.

c. Mỗi Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tiết lộ các thông tin do bên kia cung cấp hoặc có được trong quá trình thực hiện Chứng Từ Giao Dịch Qua Email mà việc tiết lộ các thông tin đó gây ảnh hưởng bất lợi cho Bên kia hoặc, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc pháp luật.

d. Bên nào vi phạm cam kết tại điều khoản này gây thiệt hại cho Bên kia thì có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đó.

6. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

a. Chứng Từ Giao Dịch Qua Email được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

b. Trường hợp Các Bên có tranh chấp về các nội dung của Chứng Từ Giao Dịch Qua Email thì Các Bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày một trong Các Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về tranh chấp phát sinh mà tranh chấp đó không được thương lượng giải quyết thì một trong Các Bên có quyền yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7. Các điều kiện khác

a. Khách Hàng không được quyền chuyển nhượng Chứng Từ Giao Dịch Qua Email, hoặc chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Chứng Từ Giao Dịch Qua Email mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty Hoàng Gia và/hoặcChủ Đầu Tư và được pháp luật cho phép.

b. Vui lòng xem lại các quy định khác của chúng tôi, chẳng hạn như Quy Chế Hoạt Động Của Vinhomes Online, Chính Sách Bảo Mật Thông Tin, Chính Sách Quyền Riêng Tư, Điều Khoản Miễn Trừ Trách Nhiệm, mẫu Thỏa Thuận Đặt Cọc và các quy định liên quan khác được đăng trên Website này. Những quy định này cũng chi phối việc truy cập, sử dụng và giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử Vinhomes Online của Quý Khách. Chúng tôi có quyền thực hiện thay đổi đối với Website, bao gồm các quy định nêu trên vào bất cứ lúc nào. Nếu bất kỳ điều kiện nào trong số này được coi là không hợp lệ, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thực thi, điều kiện đó sẽ được coi là có thể cắt đứt và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều kiện nào còn lại.

c. Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Chứng Từ Giao Dịch Qua Email được tuyên là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì trong phạm vi điều khoản đó vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản đó được xem là không được đưa vào trong Chứng Từ Giao Dịch Qua Email. Điều này không làm vô hiệu bất kỳ điều khoản nào còn lại của Chứng Từ Giao Dịch Qua Email.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUA EMAIL

Bằng việc chọn sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (“Dịch Vụ”) tại trang web online.vinhomes.vn (“Vinhomes Online”) và ký , bạn (“Chủ Sở Hữu”) xác nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu rõ, đồng ý bị ràng buộc bởi và cam kết tuân thủ các nội dung tại Điều khoản và điều kiện về việc ký kết Hợp Đồng Dịch Vụ qua email này (“ĐIều Khoản Ký Kết HĐDV”) với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Thành phố Hoàng Gia (“Công ty Hoàng Gia”).

Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng, Công ty Hoàng Gia có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc lược bỏ bất cứ phần nào của Điều Khoản Ký Kết HĐDV này tại bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của Công ty Hoàng Gia. Trừ khi được Công ty Hoàng Gia quy định khác đi, các nội dung thay đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Công ty Hoàng Gia đăng tải lên giao diện của Vinhomes Online mà không cần thông báo trước cho bạn. Bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau thời điểm các nội dung thay đổi được đăng tải, bạn được hiểu là đã đồng ý với các nội dung thay đổi. Nếu Chủ Sở Hữu không đồng ý với các nội dung thay đổi, bạn có thể không thực hiện việc đặt cọc.

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT

1. “Bên” có nghĩa là Chủ Sở Hữu hoặc Công ty Hoàng Gia.

2. “Bất Động Sản”có nghĩa là các bất động sản được chào bán, giới thiệu trên Vinhomes Online.

3. “Các Bên” có nghĩa là Chủ Sở Hữu và Công ty Hoàng Gia.

4. “Chứng Từ Giao Dịch Qua Email” có nghĩa là Điều Khoản Ký Kết HĐDV này, Hợp Đồng Dịch Vụ và mọi chính sách sản phẩm, hợp đồng, thỏa thuận, trao đổi, thông báo giữa Công ty Hoàng Gia, và Chủ Sở Hữu liên quan đến việc đặt cọc mua Bất động sản trên Vinhomes Online của Chủ Sở Hữu.

5. “Công Ty Hoàng Gia” có nghĩa là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103970225 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/06/2009 là đơn vị cung cấp nền tảng giao dịch Bất Động Sản trực tuyến cho việc thực hiện giao dịch giữa và Chủ Sở Hữu.

6. “Địa Chỉ Email Giao Dịch” có nghĩa là địa chỉ email của Chủ Sở Hữu đã đăng ký với hệ thống Vinhomes Online khi đăng ký tài khoản trên Vinhomes Online, địa chỉ email hiển thị trên Vinhomes Online.

7. “Gửi Thư Điện Tử (Email)” có nghĩa là việc Công Ty Hoàng Gia (trực tiếp hoặc thông qua Vinhomes Online) chuyển (gửi) thông tin tới địa chỉ email đã được đăng ký trên Vinhomes Online của Chủ Sở Hữu.

8. “Gửi Email Thành Công”có nghĩa là việc Công Ty Hoàng Gia (trực tiếp hoặc thông qua Vinhomes Online) sử dụng đúng địa chỉ email đã đăng ký của Chủ Sở Hữu để thực hiện giao dịch.

9. “Chủ Sở Hữu” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tài khoản tại Vinhomes Online để sử dụng dịch vụ sàn thương mại điện tử trên Vinhomes Online phù hợp với quy định của Vinhomes Online.

10. “Ngày Hiệu Lực” có nghĩa là thời điểm Công Ty Hoàng Gia (trực tiếp hoặc thông qua Vinhomes Onlines) Gửi Email Thành Công có đính kèm Hợp Đồng Dịch Vụ vào địa chỉ email đã đăng ký với Vinhomes Online của Chủ Sở Hữu.

11. “Hợp Đồng Dịch Vụ” có nghĩa là hợp đồng dịch vụ sàn thương mại điện tử ký kết giữa Công Ty Hoàng Gia và Chủ Sở Hữu.

12. “Tài Khoản Đặt Cọc” có nghĩa là tài khoản Chủ Sở Hữu đăng ký trên Vinhomes Online và được sử dụng để đăng ký sử dụng dịch vụ sàn thương mại điện tử trên Vinhomes Online.

13. “Vinhomes Online” có nghĩa là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thiết lập và sở hữu bởi Công ty Hoàng Gia, một thành viên của Công ty Cổ phần Vinhomes, trực thuộc Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

II. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

1. Đối tượng tham gia ký kết Hợp Đồng Dịch Vụ: Chủ Sở Hữu và Công Ty Hoàng Gia.

Bằng việc thực hiện đặt cọc, Chủ Sở Hữu cam đoan và bảo đảm rằng Chủ Sở Hữu đã đăng ký thành công tài khoản trên Vinhomes Online, Bất Động Sản đề nghị giao dịch thuộc sở hữu của Chủ Sở Hữu và được phép giao dịch và Chủ Sở Hữu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

a. Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện các giao dịch mua bán Bất Động Sản và các giao dịch khác trên Vinhomes Online.

(i) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có thêm giấy tờ theo quy định sau:

• Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

• Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

(ii) Đối với cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

b. Tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

c. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

(iii) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

2. Quy Trình Ký Kết Hợp Đồng Dịch Vụ

Việc ký kết Hợp Đồng Dịch Vụ được thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Chủ Sở Hữu đăng ký tài khoản đăng ký trên Vinhomes Online để sử dụng dịch vụ sàn thương mại điện tử.

Bước 2: Chủ Sở Hữu cung cấp thông tin bất động sản Bất Động Sản và thực hiện các bước đăng ký sử dụng dịch vụ sàn thương mại điện tử.

Bước 3: Vinhomes Online xử lý dữ liệu, gửi thông báo xác nhận nhận được đơn hàng/đề nghị giao dịch của Chủ Sở Hữu tới Địa Chỉ Email Giao Dịch của Chủ Sở Hữu.

Bước 4: Phụ thuộc việc tuân thủ Điều Khoản Ký Kết HĐDV này và Điều Khoản Và Điều Kiện Chung, Công Ty Hoàng Gia gửi xác nhận giao dịch thành công kèm Hợp Đồng Dịch Vụ tới Địa Chỉ Email Giao Dịch của Chủ Sở Hữu.

3. Giao dịch qua email giữa Các Bên được coi là hợp lệ khi thỏa mãn đủ các điều kiện sau:

a. Được gửi từ địa chỉ email đã đăng ký của Các Bên theo quy định tại Điều Khoản Ký Kết HĐDV này.

b. Email được gửi thành công theo quy định tại Mục 9 Phần I của Điều Khoản Ký Kết HĐDV này.

4. Các Bên cam kết và thừa nhận

a. Việc giao kết Hợp Đồng Dịch Vụ được xem là thành công và có hiệu lực áp dụng kể từ Ngày Hiệu Lực.

b. Các Bên thừa nhận giá trị pháp lý của Hợp Đồng Dịch Vụ và cam kết tuân thủ đúng, đầy đủ và chính xác các quy định của Hợp Đồng Dịch Vụ kể từ Ngày Hiệu Lực.

c. Công ty Hoàng Gia có quyền đề nghị Chủ Sở Hữu cung cấp bổ sung các thông tin liên quan đến Chủ Sở Hữu phù hợp với yêu cầu quản lý của Công ty Hoàng Gia và quy định pháp luật áp dụng.

d. Chủ Sở Hữu cam đoan và bảo đảm rằng địa chỉ email mà Chủ Sở Hữu đăng ký khi sử dụng Tài Khoản Vinhomes Online phải là địa chỉ hợp lệ, đã được kích hoạt, đang hoạt động và chỉ có Chủ Sở Hữu có quyền truy cập và sử dụng hợp pháp.

e. Chủ Sở Hữu cam kết tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các thông tin đã đăng ký trên Vinhomes Online và thông báo kịp thời cho Vinhomes Online về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tài khoản của Chủ Sở Hữu trên Vinhomes Online. Trường hợp không thông báo hoặc không thông báo kịp thời, Chủ Sở Hữu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh.

f. Chủ Sở Hữu đảm bảo các thông tin của Chủ Sở Hữu cung cấp cho Vinhomes Online là chính xác, cập nhật và đầy đủ.

g. Chủ Sở Hữu phải tự bảo mật các mật khẩu, mật mã, các thông tin xác thực, xác nhận và thông tin định danh khác của Chủ Sở Hữu trên Vinhomes Online. Mọi yêu cầu giao dịch được thực hiện trên tài khoản của Chủ Sở Hữu trên Vinhomes Online theo đúng thao tác, quy trình, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bước xác thực Chủ Sở Hữu, xác thực giao dịch của Vinhomes Online sẽ luôn được coi là yêu cầu của chính Chủ Sở Hữu. , Công ty Hoàng Gia sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh từ việc bị đánh cắp các mật khẩu, mật mã, các thông tin xác thực, xác nhận và thông tin định danh khác của Chủ Sở Hữu liên quan đến tài khoản đăng ký trên Vinhomes Online.

h. Công Ty Hoàng Gia có quyền trì hoãn hoặc tạm dừng thực hiện bất cứ lệnh thanh toán, chuyển tiền nào nếu theo đánh giá của Công Ty Hoàng Gia việc trì hoãn, tạm dừng đó là cần thiết để Công Ty Hoàng Gia thu thập thêm và/hoặc xác minh các thông tin cần thiết để bảo vệ Công Ty Hoàng Gia tránh khỏi các tranh chấp, vi phạm pháp luật hoặc các sự cố có thể phát sinh cho Công Ty Hoàng Gia.

5. Bảo mật thông tin

a. Các Bên cam kết bảo mật mọi thông tin mà Các Bên cung cấp cho nhau trong quá trình thực hiện giao dịch. Các Bên chỉ sử dụng các thông tin đó đúng mục đích nhằm thực hiện các giao dịch theo quy định trong Điều Khoản Ký Kết HĐDV này hoặc theo thỏa thuận giữa Các Bên.

b. Các Bên cam kết rằng, trong thời gian hiệu lực của Chứng Từ Giao Dịch Qua Email và sau khi Chứng Từ Giao Dịch Qua Email chấm dứt, Các Bên không được công bố bất kỳ thông tin nào về nội dung của Chứng Từ Giao Dịch Qua Email và các thông tin phát sinh từ hoặc liên quan đến Chứng Từ Giao Dịch Qua Email trên báo chí, các phương tiện truyền thông khi không có sự đồng ý bằng văn bản của bên còn lại trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc pháp luật.

c. Mỗi Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tiết lộ các thông tin do bên kia cung cấp hoặc có được trong quá trình thực hiện Chứng Từ Giao Dịch Qua Email mà việc tiết lộ các thông tin đó gây ảnh hưởng bất lợi cho Bên kia hoặc, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc pháp luật.

d. Bên nào vi phạm cam kết tại điều khoản này gây thiệt hại cho Bên kia thì có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đó.

6. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

a. Chứng Từ Giao Dịch Qua Email được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

b. Trường hợp Các Bên có tranh chấp về các nội dung của Chứng Từ Giao Dịch Qua Email thì Các Bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày một trong Các Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về tranh chấp phát sinh mà tranh chấp đó không được thương lượng giải quyết thì một trong Các Bên có quyền yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7. Các điều kiện khác

a. Nếu một trong Các Bên bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của mình một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”), thì Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng sẽ không phải chịu trách nhiệm liên quan đến Chứng Từ Giao Dịch Qua Email trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng; với điều kiện Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng ngay lập tức phải thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại (Bên không bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng) biết tình hình của Sự Kiện Bất Khả Kháng và Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để loại bỏ ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng đến Chứng Từ Giao Dịch Qua Email ngay khi có thể và trong phạm vi thực hiện được. Nếu như bất kỳ Sự Kiện Bất Khả Kháng nào diễn ra liên tục trong khoảng thời gian hơn 30 (ba mươi) ngày thì Bên không bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng có thể chấm dứt Chứng Từ Giao Dịch Qua Email bằng việc gửi thông báo qua email đăng ký cho Bên còn lại. Để làm rõ, các trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, hệ thống điện bị trục trặc, gặp sự cố, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do gì nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công ty Hoàng Gia mà không phải phát sinh do lỗi của Công ty Hoàng Gia cũng được xem là một Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Điều Khoản Ký Kết HĐDV này.

b. Chủ Sở Hữu không được quyền chuyển nhượng Chứng Từ Giao Dịch Qua Email, hoặc chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Chứng Từ Giao Dịch Qua Email mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty Hoàng Gia và/hoặc và được pháp luật cho phép.

c. Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Chứng Từ Giao Dịch Qua Email được tuyên là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì trong phạm vi điều khoản đó vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản đó được xem là không được đưa vào trong Chứng Từ Giao Dịch Qua Email. Điều này không làm vô hiệu bất kỳ điều khoản nào còn lại của Chứng Từ Giao Dịch Qua Email.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia - một thành viên của công ty CP Vinhomes.

Số 72A, đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

+ 84 24 666 4 9999

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0103970225, đăng ký lần đầu ngày 11/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 12/12/2019, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.
Logo Vinhomes

Công ty Cổ phần Vinhomes

Đại diện: Bà Vũ Thái Ninh (Theo giấy uỷ quyền số 057 ngày 25/10/2022)

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
+84 24 397 4 9350
+84 24 397 4 9351
Đăng ký nhận tư vấn