Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

LỰA CHỌN SẢN PHẨM KHÁC

Quay lại trang chủ

Bất động sản nổi bật

Căn hộ S1.0115A19 - Tòa S1.01

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S1.0115A19 - Tòa S1.01
Studio
31,7m2
Diện tích thông thủy
1
TN
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.215.521.000đ

Căn hộ S2.012930 - Tòa S2.01

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S2.012930 - Tòa S2.01
Studio
36,4m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.420.798.000đ

Căn hộ S2.0305A19 - Tòa S2.03

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S2.0305A19 - Tòa S2.03
Studio
31,6m2
Diện tích thông thủy
1
ĐB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.270.552.000đ

Căn hộ S3.0105A11 - Tòa S3.01

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.0105A11 - Tòa S3.01
Studio
31,6m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.267.672.000đ

Căn hộ S1.060805 - Tòa S1.06

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S1.060805 - Tòa S1.06
3PN
97,9m2
Diện tích thông thủy
2
ĐN-TN
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

4.009.485.000đ

Căn hộ S1.062417 - Tòa S1.06

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S1.062417 - Tòa S1.06
3PN
74,6m2
Diện tích thông thủy
2
ĐB-TB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.961.842.000đ

Căn hộ S1.082617 - Tòa S1.08

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S1.082617 - Tòa S1.08
3PN
74,6m2
Diện tích thông thủy
2
ĐB-TB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.865.036.000đ

Căn hộ S2.082412 - Tòa S2.08

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S2.082412 - Tòa S2.08
3PN
75,3m2
Diện tích thông thủy
2
TB-TN
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.983.863.000đ

Căn hộ S1.101917 - Tòa S1.10

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S1.101917 - Tòa S1.10
3PN
74,6m2
Diện tích thông thủy
2
TB-TN
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

3.152.282.000đ

Căn hộ S18A06 - Tòa S1

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Symphony
Căn hộ S18A06 - Tòa S1
2PN
65,3m2
Diện tích thông thủy
2
ĐB-TB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

3.272.795.000đ

Căn hộ S3065A - Tòa S3

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Symphony
Căn hộ S3065A - Tòa S3
Studio
34,8m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.793.663.000đ