Mua nhà Vinhomes, học Vinschool miễn phí1. Quà tặng Voucher Vinschool

Từ ngày 12/12/2019, Khách hàng khi đăng ký mua/thuê các Căn hộ 1 Phòng ngủ, 2 Phòng ngủ, 3 Phòng ngủ thuộc 04 tòa S2.06, S2.07, S2.08 và S2.09 và ký thủ tục theo quy định của Chủ đầu tư, sẽ được nhận Voucher miễn học phí tại hệ thống trường Vinshool. Cụ thể như sau:

 - Căn 1 Phòng ngủ: miễn phí 01 năm học phí;

 - Căn 2 Phòng ngủ: miễn phí 02 năm học phí;

 - Căn 3 Phòng ngủ: miễn phí 03 năm học phí.

(mức học phí ghi nhận trong voucher tuân theo quy định của VSC tại thời điểm phát hành voucher)

Khách hàng không nhận Voucher sẽ được hỗ trợ giảm trừ vào giá trị căn hộ (trước VAT và KPBT)/tiền thuê (trước VAT), cụ thể như sau:

 - Căn 1 Phòng ngủ: giảm trừ 60 triệu;

 - Căn 2 Phòng ngủ: giảm trừ 120 triệu;

 - Căn 3 Phòng ngủ: giảm trừ 180 triệu.

Khách hàng được nhận Voucher/khoản giảm trừ sau khi thanh toán đủ đợt 1 và ký Hợp Đồng Mua Bán/Hợp Đồng Thuê theo đúng quy định của Chủ Đầu Tư.

Trong trường hợp Khách hàng lựa chọn nhận Voucher, và Hợp đồng Mua Bán/Hợp Đồng Thuê chấm dứt do lỗi của Khách hàng, Khách hàng phải hoàn trả lại Voucher đã nhận. Trường hợp Khách hàng đã sử dụng Voucher thì phải hoàn trả giá trị Voucher tương ứng.

2. Quy định sử dụng Voucher

Với các Khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán và ký Hợp đồng Mua Bán/Hợp Đồng Thuê, lựa chọn nhận Voucher:

- Khách hàng có thể lựa chọn nhận một trong các loại Voucher như sau: Có 3 loại Voucher, mỗi loại Voucher miễn 1 năm học phí Hệ Tiêu chuẩn cho 1 học sinh theo học một trong các cấp học sau: Mầm non hoặc Tiểu học hoặc THCS (không áp dụng cho PTTH) của Vinschool, được sử dụng cho một trong ba năm học 2020-2021 hoặc 2021-2022 hoặc 2022-2023

- Voucher không bao gồm bất kỳ chi phí nào khác ngoài học phí (kể cả phần chênh lệch tăng giữa học phí tại thời điểm sử dụng so với học phí tại thời điểm phát hành Voucher) (nếu có)

- Khách hàng mua căn hộ 1 Phòng ngủ được nhận 1 Voucher, mua căn hộ 2 Phòng ngủ được nhận 2 Voucher, mua căn hộ 3 Phòng ngủ được nhận 3 Voucher

- Khách hàng được lựa chọn nhận Voucher theo cấp học mong muốn (Mầm Non, Tiểu Học hoặc THCS).

- Voucher không được quy đổi thành tiền mặt (bất kể một phần hoặc toàn bộ giá trị Voucher)

- Trường hợp học sinh đang sử dụng Voucher nhưng không thể tiếp tục theo học giữa năm học thì giá trị Voucher còn lại của năm học đó sẽ không được hoàn lại hay chuyển nhượng

- Voucher chỉ áp dụng cho học sinh đủ điều kiện thi đầu vào và nhập học theo quy định của Vinschool. Khách hàng nhận Voucher nhưng không có nhu cầu sử dụng có thể chuyển nhượng Voucher cho cá nhân khác. Việc chuyển nhượng Voucher thực hiện theo quy định của Vinschool.

- Thời hạn đăng ký sử dụng Voucher với Vinschool cho các năm học như sau (Voucher phải còn nguyên vẹn, không rách nát, tẩy xóa,…):

+ Năm học 2020-2021: đến hết 31/08/2020

+ Năm học 2021-2022: đến hết 31/08/2021

+ Năm học 2022-2023: đến hết 31/08/2022

Sau các thời hạn này, Vinschool sẽ không tiếp nhận Voucher để áp dụng cho năm học đó.

- Khu vực áp dụng: Voucher chỉ được sử dụng tại hệ thống trường Vinschool tại dự án Vinhomes Ocean Park (không bao gồm PTTH).