Bất động sản đang bán

Kết quả tìm kiếm: 910 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Kết quả tìm kiếm: 887 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Căn hộ S1.0608A12A - Tòa S1.06

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S1.0608A12A - Tòa S1.06
1PN + 1
42,8m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.728.459.000đ

Căn hộ S1.060819 - Tòa S1.06

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S1.060819 - Tòa S1.06
2PN + 1
63,0m2
Diện tích thông thủy
2
ĐB-TB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.613.359.000đ

Căn hộ S2.068A28 - Tòa S2.06

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S2.068A28 - Tòa S2.06
2PN + 1
54,7m2
Diện tích thông thủy
1
ĐB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.070.025.000đ

Căn hộ S2.062410 - Tòa S2.06

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S2.062410 - Tòa S2.06
2PN + 1
54,9m2
Diện tích thông thủy
1
ĐB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.083.400.000đ

Căn hộ S3.033708 - Tòa S3.03

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.033708 - Tòa S3.03
S1
30,7m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.333.677.000đ

Căn hộ S3.031706 - Tòa S3.03

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.031706 - Tòa S3.03
1PN
34,2m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.590.329.000đ

Căn hộ S3.0305A17 - Tòa S3.03

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.0305A17 - Tòa S3.03
2PN
54,3m2
Diện tích thông thủy
1
TB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.183.511.000đ

Căn hộ S3.032317 - Tòa S3.03

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.032317 - Tòa S3.03
2PN
54,9m2
Diện tích thông thủy
1
TB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.284.085.000đ

Căn hộ S3.033805A - Tòa S3.03

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.033805A - Tòa S3.03
2PN + 1
63,4m2
Diện tích thông thủy
2
ĐB-TB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.540.164.000đ

Căn hộ S3.030817 - Tòa S3.03

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.030817 - Tòa S3.03
2PN
54,3m2
Diện tích thông thủy
1
TB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.263.363.000đ

Căn hộ S3.033802 - Tòa S3.03

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.033802 - Tòa S3.03
2PN
54,9m2
Diện tích thông thủy
1
TB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.036.579.000đ

Căn hộ S3.0308A18 - Tòa S3.03

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.0308A18 - Tòa S3.03
2PN
54,3m2
Diện tích thông thủy
1
TB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.230.603.000đ