Bất động sản sắp bán

Kết quả tìm kiếm: 227 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Kết quả tìm kiếm: 225 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Căn hộ S3.030912 - Tòa S3.03

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.030912 - Tòa S3.03
1PN + 1
42,8m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

Căn hộ S4.013127 - Tòa S4.01

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S4.013127 - Tòa S4.01
3PN
74,9m2
Diện tích thông thủy
2
ĐN-TN
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

Căn hộ S4.011925 - Tòa S4.01

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S4.011925 - Tòa S4.01
1PN + 1
47,7m2
Diện tích thông thủy
1
ĐB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

Căn hộ S4.011922 - Tòa S4.01

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S4.011922 - Tòa S4.01
3PN
75,6m2
Diện tích thông thủy
2
ĐB-TB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

Căn hộ S15A03 - Tòa S1

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Symphony
Căn hộ S15A03 - Tòa S1
2PN
60,5m2
Diện tích thông thủy
2
TB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

Căn hộ S4.013113 - Tòa S4.01

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S4.013113 - Tòa S4.01
2PN + 1
64,6m2
Diện tích thông thủy
2
ĐB-TB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

Căn hộ S1.068A15 - Tòa S1.06

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S1.068A15 - Tòa S1.06
2PN + 1
62,7m2
Diện tích thông thủy
2
TB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

Căn hộ S1.061521 - Tòa S1.06

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S1.061521 - Tòa S1.06
1PN + 1
43,0m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

Căn hộ S1.061512 - Tòa S1.06

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S1.061512 - Tòa S1.06
2PN + 1
63,6m2
Diện tích thông thủy
2
TB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

Căn hộ S1.061209 - Tòa S1.06

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S1.061209 - Tòa S1.06
1PN + 1
43,0m2
Diện tích thông thủy
1
TN
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

Căn hộ S1.062203 - Tòa S1.06

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S1.062203 - Tòa S1.06
1PN + 1
48,1m2
Diện tích thông thủy
1
ĐB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

Căn hộ S1.061215 - Tòa S1.06

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S1.061215 - Tòa S1.06
2PN + 1
62,7m2
Diện tích thông thủy
2
TB
Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT