Bất động sản chuyển nhượng

Kết quả tìm kiếm: 5 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Kết quả tìm kiếm: 5 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
S4.012011 - Tầng 20
33,8 m2
Diện tích thông thủy
1
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.566.000.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
S4.021621 - Tầng 16
61,8 m2
Diện tích thông thủy
2
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

3.240.000.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
S4.022301 - Tầng 23
27,5 m2
Diện tích thông thủy
1
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.404.000.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
S1.021508 - Tầng 15
42,9 m2
Diện tích thông thủy
1
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.782.000.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
S4.011727 - Tầng 17
74,9 m2
Diện tích thông thủy
2
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

3.564.000.000đ

Bạn đang sở hữu nhà Vinhomes và muốn chuyển nhượng? Hãy để chúng tôi giúp