Bất động sản chuyển nhượng

Kết quả tìm kiếm: 7 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Kết quả tìm kiếm: 7 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
S1.101810 - Tầng 18
Studio
24,5 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.060.000.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
S2.068A12A - Tầng 7
2PN + 1
64,9 m2
Diện tích thông thủy
2
ĐN-TN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.319.350.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
S3.010818 - Tầng 8
2PN
54,3 m2
Diện tích thông thủy
1
TB
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.013.805.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
S3.011215 - Tầng 12
3PN
80,5 m2
Diện tích thông thủy
2
TB-TN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

3.175.935.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
S1.102410 - Tầng 24
Studio
24,5 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

959.222.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
S4.013109 - Tầng 31
Studio
31,8 m2
Diện tích thông thủy
1
TN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.212.391.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
S1.090622 - Tầng 6
Studio
27,8 m2
Diện tích thông thủy
1
TB
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.007.945.000đ

Bạn đang sở hữu nhà Vinhomes và muốn chuyển nhượng? Hãy để chúng tôi giúp