Bất động sản đang bán

Kết quả tìm kiếm: 1.050 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Kết quả tìm kiếm: 1.050 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Căn hộ S3.030618 - Tòa S3.03

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.030618 - Tòa S3.03
2PN
54,3m2
Diện tích thông thủy
1
TB

Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.271.619.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.251.402.000đ

Căn hộ S3.030817 - Tòa S3.03

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.030817 - Tòa S3.03
2PN
54,3m2
Diện tích thông thủy
1
TB

Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.286.095.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.265.749.000đ

Căn hộ S3.033619 - Tòa S3.03

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.033619 - Tòa S3.03
2PN + 1
63,5m2
Diện tích thông thủy
2
ĐB-TB

Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.635.386.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.611.931.000đ

Căn hộ S3.033611 - Tòa S3.03

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.033611 - Tòa S3.03
Studio
31,7m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN

Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
1.385.292.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
1.372.963.000đ

Căn hộ S3.032419 - Tòa S3.03

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.032419 - Tòa S3.03
2PN + 1
63,5m2
Diện tích thông thủy
2
ĐB-TB

Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.849.814.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.824.451.000đ

Căn hộ S3.032618 - Tòa S3.03

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.032618 - Tòa S3.03
2PN
54,9m2
Diện tích thông thủy
1
TB

Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.286.345.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.265.997.000đ

Căn hộ S3.033218 - Tòa S3.03

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.033218 - Tòa S3.03
2PN
54,9m2
Diện tích thông thủy
1
TB

Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.218.101.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.198.360.000đ

Căn hộ S3.032617 - Tòa S3.03

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.032617 - Tòa S3.03
2PN
54,9m2
Diện tích thông thủy
1
TB

Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.282.209.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.261.897.000đ

Căn hộ S1.021908A - Tòa S1.02

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S1.021908A - Tòa S1.02
2PN + 1
54,6m2
Diện tích thông thủy
1
TN

Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.195.425.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.175.886.000đ

Căn hộ S1.112402 - Tòa S1.11

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S1.112402 - Tòa S1.11
2PN + 1
54,8m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN

Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.157.856.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.138.651.000đ

Căn hộ S1.111712 - Tòa S1.11

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S1.111712 - Tòa S1.11
1PN + 1
43,4m2
Diện tích thông thủy
1
TB

Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
1.692.871.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
1.677.804.000đ

Căn hộ S1.112003 - Tòa S1.11

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S1.112003 - Tòa S1.11
2PN + 1
54,8m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN

Giá niêm yết
Giá niêm yết đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.180.686.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.161.278.000đ