Bất động sản đang bán

Kết quả tìm kiếm: 912 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Kết quả tìm kiếm: 912 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S1.0605A18 - Tòa S1.06 - Tầng 05A
2PN + 1
54,3 m2
Diện tích thông thủy
1
TB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.103.679.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.082.600.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S1.061102 - Tòa S1.06 - Tầng 11
2PN + 1
54,8 m2
Diện tích thông thủy
1
TB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.183.184.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.161.310.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S2.068A28 - Tòa S2.06 - Tầng 8A
2PN + 1
54,7 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.127.520.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.106.214.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S2.061711 - Tòa S2.06 - Tầng 17
2PN + 1
54,7 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.187.850.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.165.940.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S2.062311 - Tòa S2.06 - Tầng 23
2PN + 1
54,7 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.119.050.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.097.828.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S2.062410 - Tòa S2.06 - Tầng 24
2PN + 1
54,9 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.141.029.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.119.587.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S2.062329 - Tòa S2.06 - Tầng 23
2PN + 1
54,9 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.132.502.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.111.145.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S2.061729 - Tòa S2.06 - Tầng 17
2PN + 1
54,9 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.201.769.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.179.719.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.033218 - Tòa S3.03 - Tầng 32
2PN
54,9 m2
Diện tích thông thủy
1
TB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.268.885.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.246.153.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.032503 - Tòa S3.03 - Tầng 25
2PN
54,5 m2
Diện tích thông thủy
1
TB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.337.643.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.314.224.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.033619 - Tòa S3.03 - Tầng 36
2PN + 1
63,5 m2
Diện tích thông thủy
2
ĐB-TB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.666.829.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.640.112.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.033611 - Tòa S3.03 - Tầng 36
Studio
31,7 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
1.399.169.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
1.385.153.000đ