Bất động sản đang bán

Kết quả tìm kiếm: 914 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Kết quả tìm kiếm: 914 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S4.012209 - Tòa S4.01 - Tầng 22
Studio
31,8m2
Diện tích thông thủy
1
TN

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
1.278.726.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
1.265.914.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S4.010820 - Tòa S4.01 - Tầng 08
2PN
61,0m2
Diện tích thông thủy
2
ĐB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.308.115.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.284.987.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S4.011909 - Tòa S4.01 - Tầng 19
Studio
31,8m2
Diện tích thông thủy
1
TN

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
1.293.675.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
1.280.714.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S4.010626 - Tòa S4.01 - Tầng 06
2PN + 1
63,7m2
Diện tích thông thủy
2
ĐB-ĐN

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.651.889.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.625.321.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S4.011719 - Tòa S4.01 - Tầng 17
1PN + 1
48,0m2
Diện tích thông thủy
1
ĐB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
1.809.855.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
1.791.719.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S2.091810 - Tòa S2.09 - Tầng 18
1PN + 1
42,9m2
Diện tích thông thủy
1
TB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
1.764.933.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
1.747.259.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.013008A - Tòa S3.01 - Tầng 30
2PN
54,7m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.257.554.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.234.936.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.010606 - Tòa S3.01 - Tầng 06
2PN
54,2m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.300.733.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.277.684.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.0112A18 - Tòa S3.01 - Tầng 12A
2PN
54,9m2
Diện tích thông thủy
1
TB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.092.383.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.071.417.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S1.061512A - Tòa S1.06 - Tầng 15
1PN + 1
43,4m2
Diện tích thông thủy
1
TB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
1.771.772.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
1.754.031.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S1.060517 - Tòa S1.06 - Tầng 05
3PN
74,3m2
Diện tích thông thủy
2
ĐB-TB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.796.384.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.768.381.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S1.061515 - Tòa S1.06 - Tầng 15
2PN + 1
62,7m2
Diện tích thông thủy
2
TB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.529.603.000đ
Giá mua online
Giá mua online đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.504.273.000đ