Bất động sản đang bán

Kết quả tìm kiếm: 966 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Kết quả tìm kiếm: 965 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.033218 - Tòa S3.03 - Tầng 32
2PN
54,9 m2
Diện tích thông thủy
1
TB
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.280.250.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.030817 - Tòa S3.03 - Tầng 08
2PN
54,3 m2
Diện tích thông thủy
1
TB
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.349.267.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.030618 - Tòa S3.03 - Tầng 06
2PN
54,3 m2
Diện tích thông thủy
1
TB
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.334.574.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.032503 - Tòa S3.03 - Tầng 25
2PN
54,5 m2
Diện tích thông thủy
1
TB
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.349.352.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.033619 - Tòa S3.03 - Tầng 36
2PN + 1
63,5 m2
Diện tích thông thủy
2
ĐB-TB
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.680.188.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.033611 - Tòa S3.03 - Tầng 36
Studio
31,7 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.406.177.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.031118 - Tòa S3.03 - Tầng 11
2PN
54,9 m2
Diện tích thông thủy
1
TB
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.351.621.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ GS30617 - Tòa GS3 - Tầng 06
1PN + 1
42,8 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐB

1.702.482.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ GS30618 - Tòa GS3 - Tầng 06
1PN + 1
42,8 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐB

1.705.457.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ GS32708 - Tòa GS3 - Tầng 27
2PN
54,5 m2
Diện tích thông thủy
1
TN

2.151.229.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S1.022606 - Tòa S1.02 - Tầng 26
2PN + 1
54,5 m2
Diện tích thông thủy
1
TN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.223.496.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S1.021506 - Tòa S1.02 - Tầng 15
2PN + 1
54,5 m2
Diện tích thông thủy
1
TN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.295.715.000đ