Bất động sản đang bán

Kết quả tìm kiếm: 967 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Kết quả tìm kiếm: 964 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.020812A - Tòa R1.02 - Tầng 08
1PN
44,6 m2
Diện tích thông thủy
1
TB
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.053.313.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.05268A - Tòa R1.05 - Tầng 26
2PN
67,6 m2
Diện tích thông thủy
2
TN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

3.067.833.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.021212A - Tòa R1.02 - Tầng 12
1PN
44,6 m2
Diện tích thông thủy
1
TB
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.082.487.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.021703 - Tòa R1.02 - Tầng 17
1PN + 1
52,6 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐB
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.463.753.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.022608 - Tòa R1.02 - Tầng 26
2PN
68,5 m2
Diện tích thông thủy
2
TN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

3.170.886.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.0515A15A - Tòa R1.05 - Tầng 15A
1PN
45,4 m2
Diện tích thông thủy
1
TN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.027.143.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S2.072411 - Tòa S2.07 - Tầng 24
2PN + 1
54,9 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.296.788.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ S2.072412A - Tòa S2.07 - Tầng 24
1PN + 1
42,9 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.770.407.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.012411 - Tòa S3.01 - Tầng 24
Studio
31,7 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.390.984.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.012709 - Tòa S3.01 - Tầng 27
1PN + 1
42,9 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.814.409.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.012908A - Tòa S3.01 - Tầng 29
2PN
54,7 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.290.082.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.011609 - Tòa S3.01 - Tầng 16
1PN + 1
42,9 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.856.239.000đ