Bất động sản đang bán

Kết quả tìm kiếm: 1.130 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Kết quả tìm kiếm: 1.116 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.020809 - Tòa R1.02 - Tầng 08
1PN + 1
47,9 m2
Diện tích thông thủy
1
TN

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.218.018.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.02238A - Tòa R1.02 - Tầng 23
One Bedroom
43,2 m2
Diện tích thông thủy
1
TN

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.071.692.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.022712A - Tòa R1.02 - Tầng 27
One Bedroom
44,6 m2
Diện tích thông thủy
1
TB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.103.692.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.022703 - Tòa R1.02 - Tầng 27
1PN + 1
52,6 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.470.931.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.022403 - Tòa R1.02 - Tầng 24
1PN + 1
52,6 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.570.462.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.022708 - Tòa R1.02 - Tầng 27
Two Bedrooms
68,5 m2
Diện tích thông thủy
2
TN

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
3.226.674.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.023110 - Tòa R1.02 - Tầng 31
3PN
77,0 m2
Diện tích thông thủy
2
TB-TN

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
3.700.567.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.025A8A - Tòa R1.02 - Tầng 5A
One Bedroom
43,2 m2
Diện tích thông thủy
1
TN

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.056.860.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.022812 - Tòa R1.02 - Tầng 28
1PN + 1
47,6 m2
Diện tích thông thủy
1
TB

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.150.468.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.022608 - Tòa R1.02 - Tầng 26
Two Bedrooms
68,5 m2
Diện tích thông thủy
2
TN

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
3.331.514.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.022706 - Tòa R1.02 - Tầng 27
One Bedroom
43,2 m2
Diện tích thông thủy
1
TN

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.102.842.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.022506 - Tòa R1.02 - Tầng 25
One Bedroom
43,2 m2
Diện tích thông thủy
1
TN

Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT
2.177.007.000đ