Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm: 956 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Kết quả tìm kiếm: 956 sản phẩm * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.021801 - Tòa R1.02 - Tầng 18
1PN + 1
49,8 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐB
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.294.455.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.022709 - Tòa R1.02 - Tầng 27
1PN + 1
47,9 m2
Diện tích thông thủy
1
TN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.020.498.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.022509 - Tòa R1.02 - Tầng 25
1PN + 1
47,9 m2
Diện tích thông thủy
1
TN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.105.711.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.028A09 - Tòa R1.02 - Tầng 8A
1PN + 1
47,9 m2
Diện tích thông thủy
1
TN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.051.431.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.02098A - Tòa R1.02 - Tầng 09
1PN
43,2 m2
Diện tích thông thủy
1
TN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.963.642.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.028A18 - Tòa R1.02 - Tầng 8A
1PN
41,1 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN

1.937.426.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Ocean Park
Căn hộ R1.02278A - Tòa R1.02 - Tầng 27
1PN
43,2 m2
Diện tích thông thủy
1
TN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.907.168.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.030817 - Tòa S3.03 - Tầng 08
2PN
54,3 m2
Diện tích thông thủy
1
TB
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.361.035.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.032503 - Tòa S3.03 - Tầng 25
2PN
54,5 m2
Diện tích thông thủy
1
TB
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.361.120.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.030618 - Tòa S3.03 - Tầng 06
2PN
54,3 m2
Diện tích thông thủy
1
TB
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.346.267.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.033619 - Tòa S3.03 - Tầng 36
2PN + 1
63,5 m2
Diện tích thông thủy
2
ĐB-TB
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

2.693.613.000đ

Nhấn vào đây để lưu thông tin căn hộ

Vinhomes Smart City
Căn hộ S3.033611 - Tòa S3.03 - Tầng 36
Studio
31,7 m2
Diện tích thông thủy
1
ĐN
Giá niêm yết
Giá căn hộ đã bao gồm thuế GTGT và KPBT

1.413.221.000đ